เบาหวาน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  เบาหวานเป็นโรคที่ติดอันดับต้นๆ ของคนไทย เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความเข้าใจต่อสภาวะของโรค และความร่วมมือของคนไข้ในการดูแลตนเอง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้โรคเบาหวาน ให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างปกติสุขและไม่มีภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จนถึงโรงพยาบาลชุมชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  น้ำตาลขณะนี้คุณอาจเป็นผู้หนึ่งที่กินน้ำตาลมากเกินความต้องการของร่างกาย และนั่นก็แสดงว่าตัวคุณเองมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคที่คุณเคยคิดว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้กับตัวคุณ เชื่อหรือไม่ว่าเครื่องดื่มรสอร่อยที่คุณชื่นชอบ ที่วันหนึ่งต้องขอดื่มสัก ๑-๒ ขวด เพื่อเพิ่มความสดชื่น ภายใน ๑ ขวดนั้นอาจมีส่วนประกอบของน้ำตาลถึง ๑๒ ช้อนชา หมายถึงเมื่อคุณดื่มหมด ๑ ขวด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติกินอย่างไรไกลเบาหวานเบาหวานไม่ใช่เรื่องไกลตัวข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติราวปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ทั่วโลกมีคนเป็นโรคเบาหวาน ๒๔๖ ล้านคน และประมาณการว่าจะเพิ่มเป็น ๓๘๐ ล้านคนปี พ.ศ.๒๕๖๓ผลการสำรวจประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๘ พบว่าประชากรไทยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ ๙ หรือประมาณ ๓ ล้าน คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย ๑.๖ ล้านคน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  นพ.ประเวศ วะสีเบาหวาน-ความดันเลือดสูงก็สุขภาพดีได้โรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูงพบมากในประชากร ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการวินิจฉัย ส่วนน้อยที่ได้รับการวินิจฉัยก็ได้รับการรักษาที่ไม่ดี เพราะโรงพยาบาลแน่นเกินและยุ่งเกินเบาหวานและความดันเลือดสูงควรจะได้รับการดูแลรักษาในระดับการดูแลรักษาตัวเอง การดูแลรักษาในครอบครัว การดูแลรักษาในชุมชน ซึ่งจะได้ผลดีกว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  ผศ.พญ.จีรันดา สันติประภพ โรคเบาหวานกับเด็ก... อันตรายที่ป้องกันได้เมื่อพูดถึงโรคเบาหวาน คนส่วนใหญ่มักนึกถึงกลุ่มผู้ใหญ่วัยเกิน ๔๐ ปี คนอ้วน ผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้นที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะที่โรงพยาบาลศิริราชพบเด็กอายุ ๘ ขวบ เป็นโรคเบาหวานเหมือนกับผู้ใหญ่"เบาหวาน" เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง...ป้องกันได้กระทรวงสาธารณสุขรายงานจากการสำรวจสภาวะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 กันยายน 2550
  นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรคร้ายสะสมจากการบริโภค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  รุกฆาต! เบาหวานผลการสำรวจพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนกว่า ๓ ล้านคน ตัวเลขที่น่าตกใจนี้มีสาเหตุจากการพัฒนาประเทศตามกระแสทุนนิยมทำให้ประเทศไทยอาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาผู้ป่วยเบาหวานสูงถึงปีละ ๓.๕-๘.๔ หมื่นล้านบาท แต่หากรวมค่ารักษาโรคแทรกซ้อน ค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และค่าเสียโอกาสอื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  ถาม : รัตน์/กรุงเทพฯอาหารเสริมที่มีขายกันทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถกินได้หรือเปล่าคะ มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ตอบ : นพ.เทพ หิมะทองคำปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่า การกินอาหารเสริม หรือแม้แต่สมุนไพร จะช่วยลดระดับน้ำตาลให้เป็นปกติได้ แม้ว่าอาหารเสริมบางชนิดจะมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพก็ตาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 320 ธันวาคม 2548
  โรคเบาหวานสามารถพบได้ในคนทุกเพศและวัย คนในเมืองมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนในชนบท แต่ในคนอ้วนและหญิงลูกดกมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ กล่าวว่า โรคเบาหวานสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้๑. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงและอันตรายสูง ส่วนใหญ่พบในเด็กและคนที่อายุน้อยกว่า ๓๐ ปี ตับอ่อนของผู้ป่วยสร้างอินซูลินไม่ได้เลยหรือได้น้อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 319 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อพูดถึงโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ แพทย์ทุกคนคงตอบได้ว่าต้องใช้อินซูลินในการรักษา ที่ทราบก็เพราะอาจารย์สอนมาอย่างนั้น แล้วอาจารย์รู้ได้อย่างไร? ก็อาจารย์ของอาจารย์สอนมาอีกทีไง อ้าว! แล้วใครล่ะที่เริ่มเป็นคนแรก? ฟังดูน่าสนใจนะครับศตวรรษที่ ๑ Aulus Cornelius Celsus และ Araetus บันทึกไว้ว่า พบผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำและผอมลง แต่ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไร ต่อมาศตวรรษที่ ๑๗ Thomas Willis ...