โรคหืด (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
    ถาม ควรให้ยาอะไรในการลด heart rate ผู้ป่วย CAD (coronary artery disease) ที่มีประวัติ COPD หอบเหนื่อยไม่บ่อย แต่กินยา Theodur® 1x2 ทุกวัน และกรณีที่มีหอบนานๆ ครั้ง ใช้ Berodual? MDI prn.สมาชิก clinicตอบ ขอตอบคำถามดังนี้1. แนะนำว่าควรหาทางหยุด Theodur® และใช้ยาพ่นแทน แล้วดูว่า heart rate ช้าลงหรือไม่.2. ถ้ามีสาเหตุที่หยุด Theodur® ไม่ได้จริงๆ อาจใช้ยากลุ่ม non-dihydropyridine group ...
  • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
    รอยโรคผื่นแดงจิโรจ สินธวานนท์ พ.บ.ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง, กรมการแพทย์, ...
  • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
    แนวทางการรักษาผู้ป่วยหอบหืดขณะไม่มีอาการ ถาม แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยหอบหืดที่ถูกต้องโดยการให้ยาขณะไม่มีอาการ ฟังปอดไม่มีเสียงวี๊ดเป็นอย่างไร. ตอบ ในกรณีนี้มีประเด็นสำคัญ 2 ข้อ คือ หืดขณะไม่มีอาการ และไม่ได้ยินเสียงวี๊ด. หืดที่ไม่มีอาการ นั้น หมายถึง ไม่มีอาการไอ หรืออาการหายใจลำบาก รวมทั้งอาการในเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยบอกกับแพทย์. ส่วนการไม่มีเสียงวี๊ดจากการฟังเสียงปอด ...