กรณีศึกษา

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 55 พฤศจิกายน 2526
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”แขนและขาเป็นส่วนของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้มาก เพราะประกอบด้วยข้อต่อหลายๆ ข้อด้วยกัน เช่นแขน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 54 ตุลาคม 2526
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”การตรวจอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศ เป็นอวัยวะที่คนทั่วไปถือว่าเป็นของลับ ยิ่งในเพศหญิงด้วยแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 53 กันยายน 2526
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”อวัยวะเพศ เป็นอวัยวะที่คนทั่วไปถือว่าเป็นของ ลับ ยิ่งกว่าทวารหนัก จึงยิ่งต้องบอกผู้ป่วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 52 สิงหาคม 2526
  "ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง "มาเป็นหมอกันเถิด" มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้"เนื่องจากอวัยวะเพศและทวารหนักเป็นส่วนของร่างกาย ที่คนเกือบทั้งหมดถือว่าเป็นของลับและไม่ต้องการตรวจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 51 กรกฎาคม 2526
  "ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง "มาเป็นหมอกันเถิด" มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้"นอกจากการตรวจท้องด้วยการดู และการคลำ ดังได้กล่าวมาแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 50 มิถุนายน 2526
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง "มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้"ฉบับที่แล้ว "มาเป็นหมอกันเถิด" ตอน การตรวจร่างกาย ได้กล่าวถึง การตรวจท้องด้วยการคลำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 49 พฤษภาคม 2526
  "ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง "มาเป็นหมอกันเถิด" มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้"การตรวจท้องด้วยการดู การคลำ การเคาะ และการฟังมักจะทำไปพร้อมๆ กัน หรือในระยะใกล้เคียงกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 35 มีนาคม 2525
  “ยายไปอยู่โรงพยาบาลมากี่วัน” หลานชายถามยายด้วยความสงสัย“เจ็ดวัน…..”“หมอเขาว่ายายเป็นโรคอะไรล่ะ”“เอ้อ…เขาว่าเป็นโรค วิติ๊ดซ่ำ…”“โรคอะไรนะยาย”“โรควิติ๊ดซ่ำ….”ตกลงหลายชายก็รู้แต่เพียงว่า คุณยายป่วยด้วยอาการปวดตามข้อเท้า ข้อมือ ไปนอนโรงพยาบาล 7 วัน ได้ความว่าคุณยายเป็นโรค วิติ๊ดซ่ำ เท่านั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 35 มีนาคม 2525
  |การตรวจตามระบบ (ต่อ)การตรวจทรวงอกทรวงอก คือ ส่วนของลำตัวตั้งแต่คอลงมาจนถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง ดังนั้น ทรวงอกจึงเป็นส่วนที่แข็ง (คลำแล้วแข็ง) โดยรอบทั้งแต่บนลงล่าง (หัวไหล่ลงไปถึงชายโครงทั้ง 2 ข้าง) และโดยรอบตั้งแต่ข้างหน้าอ้อมไปใต้รักแร้ไปจนถึงด้านหลัง เพราะมีกระดูกซี่โครงล้อมรอบกระดูกกลางหน้าอก (sternum) ทางด้านหน้าไปจนถึงกระดูกสันหลัง (spine) ทางด้านหลัง (ดูรูปที่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 26 มิถุนายน 2524
  “คุณหมอครับ ...