วินิจฉัยโรคเบื้องต้น

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  วูบ (ตอนที่ 1)เรื่องราวต่าง ๆ ทางการแพทย์ มีมากมาย หลายคนดูว่ายุ่งยากซับซ้อน หรือถูกทำให้ดูยุ่งยากสับสน จนไม่อยากแตะต้อง “สิ่งละอันพันละน้อย” จะนำเรื่องเหล่านี้ มาทำให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป“วูบ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายว่า เป็นคำกริยา แปลว่า “ลูกโพลงแล้วดับไปทันที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  เล็บ บอกโรคการแพทย์จีนได้มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับเล็บไว้มากมาย จากการรวบรวมและเฝ้าสังเกตศึกษาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทราบว่าเล็บเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้1. ตัวเล็บเป็นร่อง1.1 ถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวาง แสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอาการขาดสารอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 194 มิถุนายน 2538
  บาดทะยักข้อน่ารู้1.บาดทะยัก เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียพันธุ์หนึ่ง ในทีนี้ขอเรียกว่า “เชื้อบาดทะยัก” เชื้อนี้มีลักษณะพิเศษ คือ พบอยู่ตามดินทรายและมูลสัตว์ มีความคงทน สามารถมีชีวิตอยู่ตามดินทรายได้นานเป็นปี ๆ และแพร่พันธุ์ได้ดีในที่ ๆ ไม่มีออกซิเจน ดังนั้นโรคนี้จะเกิดกับผู้ที่มีบาดแผลแปดเปื้อนเชื้อบาดทะยัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาดแผลที่มีปากแผลแคบ แต่ลึก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 194 มิถุนายน 2538
  เจ็บหัวใจ (ตอนจบ)เรื่องราวต่าง ๆ ทางการแพทย์มีมากมาย หลายคนดูว่ายุ่งยากซับซ้อนหรือถูกทำให้ดูยุ่งยากสับสนจนไม่อยากแตะต้อง “สิ่งละอันพันละน้อย” จะนำเรื่องเหล่านี้มาทำให้อ่านง่ายเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไปการรักษาอาการ :1. หยุดพัก หยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่และนั่งลง ถ้านั่งพิงได้และผ่อนคลายจิตใจและร่างกายให้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งทำให้หายเร็วขึ้นเท่านั้น2. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 193 พฤษภาคม 2538
  เจ็บแปลบหน้าอก-เยื่อหุ้มปอดอักเสบ⇒ ข้อน่ารู้1.ปกติผิวปอดทั้ง 2 ข้างของคนเราจะมีเยื่อหุ้มอยู่ 2 ชั้น ซึ่งมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ปอดสามารถหดและขยายตามจังหวะการหายใจออก-เข้า และระหว่างเยื่อหุ้มปอด 2 ชั้นนั้น จะมีช่องว่างอยู่เรียกว่า “ช่องเยื่อหุ้มปอด”เยื่อหุ้มปอดที่อยู่ชั้นนอกจะมีประสาทรับสัมผัสกระจายอยู่ทั่วไป เมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มปอด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 193 พฤษภาคม 2538
  เส้นผมผมบนศีรษะของคนเราเริ่มงอกตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา แรกเกิด ทารกมีเส้นผมที่อ่อนนุ่ม เส้นบางและหลุดง่าย แค่นอนถูไปมากับหมอนก็จะร่วงเห็นเป็นรอยแหว่งบริเวณเหนือท้ายทอย เป็นเหตุให้แม่ต้องอุ้มมาปรึกษาหมออยู่บ่อยๆ เมื่อทารกเติบโตขึ้นผมจะเส้นใหญ่และแข็งแรงขึ้นตามลำดับจำนวนเส้นผมบนศีรษะมีประมาณหนึ่งแสนเส้น แต่ละคนมีจำนวนแตกต่างกันไม่มาก ที่เห็นบางคนผมดกบางคนผมบางเป็นเพราะขนาดของเส้นผม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 193 พฤษภาคม 2538
  เจ็บหัวใจ (ตอนที่ 9)เรื่องราวต่าง ๆทางการแพทย์มีมากมาย หลายคนดูว่ายุ่งยากซับซ้อนหรือถูกทำให้ดูยุ่งยากสับสน จนไม่อยากแตะต้อง “สิ่งละอันพันละน้อย” จะนำเรื่องเหล่านี้มาทำให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไปภาคสรุปคำว่า “เจ็บหัวใจ” ในที่นี้ หมายถึง อาการที่เกิดขึ้นจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) หรือเรียกสั้น ๆว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 193 พฤษภาคม 2538
  การพูดผิดปกติผู้เขียนได้รับการติดต่อจากกองบรรณาธิการหมอชาวบ้าน ให้ช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับการพูดผิดปกติ ก็มีความรู้สึกยินดี และได้ตอบรับไป เพื่อที่จะได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้สู่ประชาชน ที่จริงแล้วความรู้ทางด้านนี้มีมานานแล้ว แต่ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะว่า คนมักคิดว่าเป็นความผิดปกติที่ไม่ค่อยเป็นอันตรายที่ชัดเจนนัก ไม่ค่อยมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากมาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 193 พฤษภาคม 2538
  การวินิจฉัยโรคจากเล็บดังได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเล็บมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เล็บจึงสามารถบันทึกร่องรอยของโรคบนผิวเล็บโดยทั่วไปเล็บที่แสดงอาการโรค สามารถบ่งบอกโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบประสาท ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ตลอดจนอาการขาดธาตุอาหารการวินิจฉัยโรคจากเล็บนั้น โดยทั่วไปแล้วพึงระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้1. สีของเล็บ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 192 เมษายน 2538
  ลักษณะทั่วไปของเล็บคนทั่วๆไปเล็บที่งอกจากโคนเล็บถึงขอบเล็บด้านปลายนิ้วใช้เวลา1 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ความช้าเร็วนี้ขึ้นอยู่กับอายุ สภาพความแข็งแรงของร่างกาย และภูมิอากาศเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น การงอกของเล็บของเด็กจะเร็วกว่าคนชรา 2-4 เท่า การดูเล็บจะแม่นยำถูกต้องนั้น ต้องระวังอย่าใช้เครื่องสำอางใดๆทาลงบนผิวเล็บ เนื่องจากเล็บมีการเจริญเติบโต(งอก)อยู่ตลอดเวลา ...