คุยสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ถาม  : ทำไมยาเม็ดบางอย่างไม่สามารถบดให้กับผู้ป่วยได้ ตอบ  :  ยาในรูปแบบเม็ดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด1. ยาออกฤทธิ์เนิ่น (sustained  release) เช่น ชื่อยาที่มีคำต่อท้ายว่า CR, MR, SR, XL ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยตัวยาช้าๆ และต่อเนื่อง. ตัวอย่างเช่น Adalat CR, Diamicron MR, Klacid MR, Neulin SR, Xatral XL  ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  น้องสาว : "อาแบ (พี่ชาย) ไม่ยอมกินยาเลยค่ะหมอ หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้ว หมอช่วยดูหน่อยแล..."ผู้ป่วย :"ก็ที่อาแบ (พี่ชาย) ไม่หาย เพราะยาที่ยอ (หมอ) ให้กินหรือเปล่า.."หมอแต่ละคนคงเคยมีประสบการณ์กับคนไข้ที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล (Non-compliance patient) ไม่ว่าจะเป็น... ไม่ยอมกินยาที่แพทย์สั่งให้ ไม่มาตามนัด ไม่ควบคุมอาหารตามคำแนะนำ ไม่ยอมทำแผลอย่างที่สั่งไป ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  4.4 การปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจำระหว่างก. ผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยกันเอง โดยเฉพาะถ้าดูแลผู้ป่วยด้วยคณะ(ทีม) การประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง อันได้แก่ แพทย์ทั้งหมด (ถ้ามีแพทย์หลายสาขาที่ร่วมดูแลผู้ป่วย หรือในโรงเรียนแพทย์ จะมีแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด และนักศึกษาแพทย์ด้วย) พยาบาลทั้งหมด (เพราะมีพยาบาลจำนวนมากทั้งเวรเช้า-บ่าย-ดึก พยาบาลพิเศษและอาจมีนักศึกษาพยาบาลด้วย) ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยอาการเป็นลม หมดสติหลายครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล โดยเกิดอาการเป็นลมหมดสติวันละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 นาที. อาการเป็นลมมักเกิดเมื่อผู้ป่วย หันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง ขณะที่มีอาการหมดสติไม่พบว่าผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งหรือน้ำลายฟูมปาก แต่อย่างใด ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  Q  :  ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  ยากับการแพทย์เป็นของคู่กันมานาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เคยมีรายงานใน  JAMA ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตในปีหนึ่ง 106,000 ราย เพราะการจ่ายยาผิดประเภทหรือเกิดพิษจากยา ความผิดพลาดที่รุนแรงนี้ แท้จริงเป็นเรื่องป้องกันได้.ความแออัดของโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยนอก เป็นภาพที่เห็นได้ในโรงพยาบาลทั่วไปทุกภาคของประเทศ สร้างความลำบากทั้งกับผู้ป่วย ญาติและบุคลากร เป็นเงื่อนไขบั่นทอนคุณภาพบริการอย่าง น่าเสียดาย ...
 • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
  รายที่ 1หญิง อายุ 50 ปี สังเกตพบก้อนบริเวณแขนซ้ายดังในภาพที่ 1 มา 3 สัปดาห์ ก้อนโตและมีจำนวนมากขึ้นลามเป็นแนวจากหลังมือไปที่ต้นแขน ไม่เจ็บ ไม่มีไข้ ไม่มีบาดแผลนำมาก่อน. การตรวจร่างกายพบ multiple erythematous, warm soft nodules arranged in linear pattern with oozing on the  top of some lesions ไม่มีต่อมน้ำเหลืองตามร่างกายโตจุลพยาธิชิ้นเนื้อพบ suppurative granuloma เพาะเชื้อแบคทีเรีย ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ฉบับนี้ เป็นฉบับปีที่ 25ต้องขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผู้เขียน สมาชิกผู้อ่าน บริษัทห้างร้าน และหน่วยงานที่ให้การอุปการะทำให้คลินิกของเราสามารถยืนหยัดจนย่างเข้าวัยเบญจเพศ.คลินิก เป็นสิ่งพิมพ์หนึ่งที่ดำเนินการภายใต้อุดมการณ์ของมูลนิธิหมอชาวบ้านที่ไม่หวังมุ่งค้ากำไรแบบธุรกิจเอกชน และหวังเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านเวชปฏิบัติและการใช้ยาที่  ถูกต้อง ทันสมัย ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  "ทุกวันนี้ พี่จะไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอ...  พูดเท่าไหร่ คุณพ่อก็ไม่เคยฟัง"ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการดูแลจากผู้ดูแล (Caregiver) เพิ่มมากขึ้นด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุยืนยาวขึ้น (ด้วยสุขภาพที่ย่ำแย่) โรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่ม จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทำให้มีผู้พิการสูงขึ้น การเกิดอัมพฤกษ์และอัมพาตจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่เป็นมานาน ...
 • วารสารคลินิก 289 มกราคม 2552
  ตัวอย่างผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงอายุ 63 ปี มีโรคประจำตัวคือ ความดันเลือดสูง, ไขมันในเลือดสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการพูดไม่ได้ 12 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล. อาการเกิดขึ้นกะทันหันขณะรับประทานอาหาร โดยที่ระหว่างมีอาการผู้ป่วยสามารถเข้าใจเรื่องที่ผู้อื่นคุยได้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ ผู้ป่วยมีอาการเช่นนี้อยู่นาน 15 นาที หลังจากนั้นก็กลับมาพูดได้เป็นปกติ. ...