สร้างเสริมสุขภาพ 3 อ.​ และป้องกันโรค

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  บรรดาอาหารหลัก5 หมู่ ผลไม้ก็เป็นหนึ่งในความจำเป็นพื้นฐานที่ร่างกายต้องได้รับหรือกินทุกวัน เพราะผลไม้นอกจากจะประกอบไปด้วยสารอาหารชนิดต่างๆ มากมายแล้ว ยังประกอบไปด้วยน้ำร้อยละ60 ถึง95 ดังนั้นเมื่อรู้สึกกระหายหรือคอแห้งแล้วได้กินผลไม้จึงทำให้รู้สึกสดชื่นและชุ่มคอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  คนส่วนใหญ่ใช้ในเวลาทำงานเกือบครึ่งหนึ่งของช่วงชีวิต (ประมาณ 40 หรือมากกว่า) โดยแต่ละวันอยู่ที่ทำงานอย่างน้อย 1 ใน 3 ของเวลาที่มีอยู่ คือ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง/วัน สถานที่ทำงานจึงเป็นสถานที่สำคัญรองลงมาจากบ้านหรือที่พักอาศัยพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนทำงานที่สำคัญและใกล้ตัวที่สุดคือ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและด้านสังคม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  "ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้นี้ ไว้และขยายพันธุ์เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้สารภีเหลือแต่ชื่อเท่านั้น"Žระหว่างที่พยายามหาต้นหมันให้เจอนั้น ได้ไปพบต้นสารภีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาแทน กำลังออกดอกอยู่ที่วัดสุวรรณดาราราม มีชาวอยุธยา2-3 คนอยู่ใต้ต้น และมีการวางแผนการเก็บดอกสารภีเป็นอย่างดี โดยวางตาข่ายอยู่ใต้ต้นซึ่งรองรับดอกสารภีสอบถามดูได้ความว่าเก็บไปเพื่อขาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  เด็กๆ อยากรู้อยากเห็น สนใจสิ่งต่างๆ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง อยากจับต้องดู แกะดู มีส่วนร่วมประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกคือ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543 ตามพระราชปรารภของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปรารถนาให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยริเริ่มขึ้นในสมัย ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  ยำปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่งที่ใส่เครื่องเทศและสมุนไพรลงไปเพื่อให้ได้คุณค่าและรสชาติที่อร่อย วัตถุดิบหาง่าย กินกับข้าวสวยร้อนๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  เมษายนเป็นเดือนแห่งวันมหาสงกรานต์และการระลึกถึงผู้สูงอายุ ลูกหลานอยากเห็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มีสุขภาพดีและมีความสุขผู้สูงอายุแล้วมีความสุขก็เป็นบุญ แต่ผู้สูงอายุบางคนก็มีความทุกข์อย่างน่าสลดสังเวชสังขารมีความเสื่อมลง แต่จิตใจควรจะเจริญขึ้นเพราะล่วงกาลผ่านวัยมามาก แต่สมองคนก็คล้ายคอมพิวเตอร์ สุดแต่โปรแกรมอย่างไรไว้ก็เป็นไปตามนั้น สภาพอย่างเดียวกัน คนที่มองในแง่ดีก็เห็นความดีงาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  มะละกอ Carica papaya L. วงศ์ Caricaceaeชื่ออื่นได้แก่ มะก๊วยเทศ (เหนือ) มะกล้วยเต็ด (พายัพ) มะหุ่ง (ล้านช้าง) บักหุ่งหรือหมักหุ่ง (เลย นครพนม) สะกุยเส ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  ถาม : นุสบา/กรุงเทพฯผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน วันๆ ได้แต่นั่งๆ นอนๆ จะให้บริหารร่างกายแบบไหนดีเพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายตอบ : อาจารย์สายสมร เดชคงปกติแล้วผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน ยิ่งถ้านั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์ อาจเกิดอาการปวดเมื่อยหลัง และถ้าเดินน้อยด้วยจำเป็นจะต้องบริหารร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น ไม่ยึดตึง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  บรรดากล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเขตป่าของประเทศไทยนั้น ดูเหมือน "ช้าง" จะเป็นชื่อที่ชาวไทย รู้จักคุ้นเคยมากที่สุด จนอาจกล่าวได้ว่าสถานะของช้างที่เป็นกล้วยไม้ กับช้างที่เป็นสัตว์ป่ามีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ช้างนับเป็นราชาในหมู่สัตว์ป่าไทย เช่นเดียวกับ "ช้าง" ...