• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กไม่กินข้่าว

เด็กไม่กินข้าวมีผล ต่อร่างกายหรือไม่

ถาม : ระเบียบรัตน์/กรุงเทพฯ
เด็ก ๓ ขวบดื่มแต่นมกล่องไม่กินข้าว มีผลต่อ ร่างกายหรือไม่ 
ลูกสาวอายุ ๓ ขวบ ดื่มประเภทเสริมแร่ธาตุ ๒๖ ชนิดอย่างเดียวไม่ยอมกินข้าว จะมีผลต่อร่างกาย หรือไม่  และจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ลูกกินข้าวได้บ้าง เคยให้เขาอดนมก็ไม่ยอมกินอะไร

ตอบ : พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
เด็กไม่กินข้าวมีโอกาสท้องผูกได้ง่าย เพราะได้  ใยอาหารน้อยไป ปัญหาระยะยาวคือ ลูกจะเคี้ยวไม่เป็น โดยปัญหาจะเห็นชัดมากขึ้นเมื่อเข้าโรงเรียน ไม่ทราบว่าน้ำหนักลูกอยู่ในเกณฑ์ปกติมั้ย (ดูเทียบ กับกราฟน้ำหนักในสมุดสุขภาพประจำตัวลูกได้) ถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลองจัดเวลาอาหารของลูก ให้เป็นข้าว ๓ มื้อ นม ๓ มื้อ (อาจจะเพิ่มก่อนนอนอีก ๑ มื้อ) โดยพยายามใจแข็งๆ ไม่รีบให้นมตามถ้าไม่กินข้าวนะคะ 

ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีญาติมาก ควรตั้งหลักตกลงกับญาติก่อนเริ่มดำเนินการเพราะถ้าญาติๆ ใจอ่อน จะไม่สำเร็จ การสร้างบรรยากาศ เช่น กินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา หรือไปกินอาหารนอกบ้านบ้าง อาจจะทำให้ลูกหม่ำๆ ได้มากขึ้นนะคะ