• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เด็กดูดนิ้ว

เด็กดูดนิ้ว
ถาม : เมทินี/กรุงเทพฯ
ลูกสาวของดิฉันอยู่ชั้นเด็กเล็ก อายุเกือบ ๒ ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่เคยดูดนิ้ว แต่ต่อมาดูดนิ้วตามเพื่อนจากโรงเรียน จะต้องทำอย่างไรให้เลิกดูดนิ้ว
      
ตอบ : พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
วิวัฒนาการใหม่ๆ ทำให้เราเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของทารก ในครรภ์ระยะท้ายๆ ที่เอานิ้วเข้าปาก ทำท่าดูด กลืนเอาน้ำคร่ำลงไป เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัว ฝึกให้กล้ามเนื้อรอบปาก กล้ามเนื้อปาก คาง คอ ได้ฝึกฝนทำงาน เตรียมพร้อมสำหรับสภาวะหลังคลอดที่ทารกต้องดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการดูดกลืนสารอาหารต่างๆ  ทารกหลายรายยังเคยชินกับการเอานิ้วเข้าปากหลัง คลอด พ่อแม่จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมนี้ให้หมดไปใน     ที่สุดก่อนขึ้นชั้นประถม เนื่องจากถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

สาเหตุที่ทารกดูดนิ้ว
๑. เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ (ในระยะ ๑ ปีแรก)
๒. ถูกปล่อยให้ยึดติดกับพฤติกรรมนี้ และไม่ได้รับการฝึกฝน เบี่ยงเบนแก้ไข จนติดกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดี
๓. เป็นทางระบายความเครียดจากความวิตกกังวล เช่น ถูกพลัดพรากจากแม่ ตื่นเต้น เป็นต้น
ถึงแม้ว่าเริ่มต้นการดูดนิ้วจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ ก็ตาม แต่จำเป็นต้องปรับลดให้หมดไป เนื่องจากสังคมไม่ยอมรับ วิธีการแก้ไขคือ
๑. เบี่ยงเบนความสนใจ โดยใช้ของเล่นที่ต้องใช้มือ เล่นให้สนุกจนเด็กลืมตัว ลืมการดูดนิ้ว
๒. ออกกำลังกายให้เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ระยะเวลาก่อนจะหลับซึ่งทารกมักจะกล่อมตัวเองด้วยการดูดนิ้วโดยเฉพาะในช่วงก่อนนอนสั้นลง
๓. ปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารให้ต้องใช้การเคี้ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะในวัย ๘  เดือนขึ้นไป เพื่อทำให้กล้ามเนื้อ บริเวณ ปาก คาง คอ ทำงานหนักขึ้น   i