• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


ถาม : ชุติมา/สระบุรี
ในครอบครัวเป็นไข้หวัดกันบ่อย อีกทั้งปีนี้ข่าวไข้หวัดใหญ่ระบาด ขอเรียนถามว่า ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยได้บ้างไหม
 

ตอบ : นพ.สมนึก  ตปนียวรวงศ์
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ออกมาใช้ป้องกันการระบาดเป็นระยะ ฉีดครั้งละ ๒ เข็มห่างกันประมาณ ๑ เดือน การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเรื่อย จึงต้องฉีดใหม่ทุกปี อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขให้สถานพยาบาลขายและฉีดป้องกันสายพันธุ์ใหม่ได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นจะให้เก็บยากลับ การเลือกใช้จะเลือกใช้กับคนสูงอายุ หรือคนที่ภูมิต้านทานต่ำ เพราะเสี่ยงต่อการมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไป