• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขาลีบจากโรคโปลิโอ

ขาลีบจากโรคโปลิโอ

ถาม : สมศักดิ์/สุโขทัย
ลูกชายอายุ ๕ ขวบ ขาลีบ หมอบอกว่าเป็นโปลิโอ แก้ไขให้เหมือนเดิมได้หรือไม่
 

ตอบ : นพ.สุธี  ศิริเวชฎารักษ์
โปลิโอทำให้เซลล์ประสาทไขสันหลังมีการอักเสบและตายไป กล้ามเนื้อที่เลี้ยงโดยเซลล์ประสาทนั้นก็ลีบลง ถึงแม้ว่าตัวโรคจะหายแล้วก็ตาม แต่เซลล์กล้ามเนื้อที่ลีบก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนปกติได้ การออกกำลังกายอาจจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้บ้าง แต่ว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ลีบมากเกินไป อาจจะทำให้เซลล์ประสาทเกิดการล้าและตายไปมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียคือ ทำให้อ่อนแรงมากขึ้นก็ได้ ซึ่งเรียกว่า postpolio syndrome ดังนั้น ก่อนออกกำลังหรือทำกายภาพบำบัดควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน