• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมากโต
 

ถาม : บุญชู/พระนครศรีอยุธยา
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต มีอาการปัสสาวะไม่คล่อง (บางครั้ง) และที่สำคัญ คือ กลางคืนต้องตื่นนอนเพื่อปัสสาวะทุก ๒ ชั่วโมง อาการอื่นไม่มี
 

ตอบ : นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ
วัยกลางคนโดยเฉพาะผู้ชายเมื่อมีอายุมากกว่า ๔๕ ปีขึ้นไป ต่อมลูกหมากมักจะโตไม่มากก็น้อย นี่คือ การเปลี่ยนแปลงตามวัย และจะไม่มีอาการแสดงใดๆ จนกระทั่งอายุมากกว่า ๕๕ ปีขึ้นไป ผู้ชายบางคนอาจมีต่อมลูกหมากโตและแข็ง เกิดแรงกดต่อท่อปัสสาวะ และเนื่องจากกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะไม่แข็งแรงพอจะบีบต้านแรงกดของต่อมลูกหมาก จึงทำให้เกิดมีอาการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโตสามารถพบได้ประมาณร้อยละ ๑๐ ของชายสูงอายุ

สำหรับอาการที่พบคือ มีอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก ต้องออกแรงเบ่ง ปัสสาวะพุ่งไม่แรง และมีความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้ง (กลางคืนต้องลุกขึ้นถ่ายบ่อย) แต่ ละครั้งออกได้ทีละน้อย บางครั้งอาจถ่ายออกเป็นเลือด หรืออาจมีอาการขัดเบาจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ บางรายมีอาการถ่ายปัสสาวะลำบากนานเป็นปี จนกระทั่งถ่ายไม่ออกเลย จากสาเหตุท่อปัสสาวะถูกต่อมลูกหมากกดจนตีบตัน หากสงสัยว่าเป็นต่อมลูกหมากโต ควรรีบไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล และอาจต้องตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือดดูการทำงานของไต เพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนด้วย