• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประโยชน์และโทษของนมกับไข่

ประโยชน์และโทษของนมกับไข่


ถาม : พิริยพงศ์/กรุงเทพฯ
ผมเป็นคุณพ่อลูก ๓ ครับ ลูกๆ ผมอายุ ๔, ๖, และ ๘ ขวบ ตามลำดับ ช่วงหลังผมได้รับข้อมูลทั้งจากหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เกี่ยวกับไข่และนม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  จนทำให้เกิดความสับสนและสงสัยว่า ผมควรจะให้ลูกกินไข่และนมดีหรือไม่ ปริมาณขนาดไหน แล้วคนวัย ๓๐ ปลายๆ อย่างผม และต้นๆ ๖๐ อย่างคุณแม่ผม ควรจะบริโภคนมและไข่ในปริมาณขนาดไหน คุณหมอช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยครับ และคงเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆ ที่สับสนในข้อมูลที่สื่อเผยแพร่และขัดแย้งกันเองบ่อยๆ
 

ตอบ : รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
ข้อมูลเรื่องไข่และนมเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสับสน มีทั้งส่งเสริมและคัดค้านการบริโภค ความจริงแล้วอาหารทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นอาหารที่มีประโยชน์ แต่การบริโภคมากน้อย แค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับอายุของผู้บริโภค ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้กินไข่ อย่างน้อยวันละ ๑ ฟอง ขอแนะนำว่าต้องระวังเรื่องโคเลสเตอรอลอยู่ รายงานล่าสุดยังระบุว่าการกินไข่ยังทำให้เพิ่มอัตราส่วนของโคเลสเตอรอล โดยรวมกับ HDL อยู่ แสดงว่าไข่แดง มีผลเพิ่มโคเลสเตอรอล การศึกษานี้ มีรายงานใน Am J Clin Nutr 2001: 73:885-91 เป็นการศึกษาจากข้อมูลรายงานการวิจัยจากปี ค.ศ. ๑๙๗๔-๑๙๙๙ ทั้งหมด ๒๒๒ การศึกษาสำหรับเรื่องนมที่มีการพูดถึงการแพ้ เป็นการแพ้น้ำตาลฟรักโทสในนม โดยเฉพาะเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ แนะนำให้ดื่มนมหลังอาหาร หรือแบ่งดื่มครั้งละ ๑ แก้ว แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น การแพ้โปรตีนในนมมีอาการภูมิแพ้มักพบในเด็กทารกที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ อาจแพ้โปรตีนในนมวัวได้ ซึ่งพบน้อยกว่าร้อยละ ๑ และอาการจะหายไปเมื่อเด็กโตขึ้น คือ ประมาณ ๑ ขวบ ซึ่งเมื่อโตขึ้นระบบทางเดินอาหารพัฒนาเต็มที่แล้ว