• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อยากทราบอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก

ถาม : นลิน/กรุงเทพฯ
ดิฉันมีปัญหาของลูกชายเกี่ยว กับพฤติกรรมจึงอยากจะทราบว่าลูกชายนั้นจะเข้าข่ายเด็กออทิสติกหรือเปล่า จึงเรียนถามคุณหมอว่า
- อาการของโรคออทิสติกมีอะไรบ้าง
- วัยใดจึงจะตรวจพบว่าเป็น โรคออทิสติก
คุณหมอช่วยอธิบายด้วยนะคะ

ตอบ : พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
อาการของโรคออทิสติกประ-กอบด้วย
๑. มีความบกพร่องในทักษะการสื่อสาร อาจพูดไม่ได้ หรือส่งเสียง ไม่เป็นภาษา บางรายพูดได้ แต่โต้ตอบ สื่อสารได้อย่างมีขีดจำกัด
๒. มีความบกพร่องในการเข้าสังคม โดยไม่สบตา ไม่สนใจคน ไม่คบ เพื่อน หรือสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอื่นๆ
๓. มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ เช่น หมุนตัว จับมุมผ้าเช็ดหน้า โบกมือ เป็นต้น อาการจะต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ ๓๐ เดือนค่ะ