• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดหลัง

ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดหลัง


กมล/บุรีรัมย์ : ผู้ถาม
ผมอายุ ๑๕ ปี สูง ๑๖๕ เซนติเมตร น้ำหนัก ๕๓ กิโลกรัม มีปัญหาคือเมื่อเล่นกีฬาตอนเย็นเสร็จแล้ว เวลาตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อแขน ขา น่อง และหลัง จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร อีกปัญหาหนึ่งคือ พ่อของผมอายุ ๔๑ ปี สูง ๑๕๘ เซนติเมตร น้ำหนัก ๖๕ กิโลกรัม มีปัญหาคือ จะปวดหลังและแขน พ่อเกรงว่าถ้าเป็นนานจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ และอาจจะทำให้มีโรคแทรกซ้อนตามมา ขอเรียนถามว่าจะมีวิธีการดูแลและปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง หรือจะต้องรักษาด้วยวิธีใดเพื่อจะให้อาการเหล่านี้หายขาดได้
 

นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ : ผู้ตอบ
อาการปวดกล้ามเนื้อตอนเช้าหลังการออกกำลังกายเกิดจากการออกกำลังกายตอนเย็นมากเกินไป ทำให้กล้ามเนื้อยังไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้ปกติ คุณควรผ่อนความหนัก หรือลดเวลาการออกกำลังกายให้สั้นลง และหลังการออกกำลังกายควรทำกายบริหารยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ทั้งแขน ขา น่อง และหลัง สัก ๕-๑๐ นาที จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว  ให้คุณสังเกตความหนักและเวลา และปรับจนพอดี  คือไม่มีอาการปวดเมื่อยในตอนเช้า อีกประการหนึ่ง เมื่อตื่นนอนตอนเช้า การทำกายบริหารยืดกล้ามเนื้ออีก ๕-๑๐ นาที จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวดีขึ้น ทำให้คลายความปวดเมื่อย ส่วนปัญหาของคุณพ่อ ถ้าการปวดสัมพันธ์กับการทำงาน ก็ควรลดความหนักของงานลง แต่ถ้าปวดโดยไม่สัมพันธ์กับการใช้งาน ก็ควรให้แพทย์ตรวจสักครั้ง เพื่อการวินิจฉัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวคุณและคุณพ่อ