• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

จะเป็นลมพิษทุกครั้งที่กินกุ้ง

จะเป็นลมพิษทุกครั้งที่กินกุ้ง


ผู้ถาม : ดวงกมล/ปทุมธานี 
ปีนี้ดิฉันอายุ ๓๓ ปีค่ะ  ดิฉันมีความสงสัยว่าทำไมกินกุ้งแล้วมีอาการคันเป็นลมพิษทุกครั้ง เมื่อก่อนก็เคยกินได้ไม่เป็นอะไร พออายุ ๓๐ ปีก็เป็นลมพิษคันตามตัวทุกครั้งที่กินกุ้ง หรืออาหารที่ประกอบด้วยกุ้ง อยากทราบว่าเหตุใด เกิดอะไรขึ้นกับตัวดิฉัน หรือเกิดอะไรขึ้นกับกุ้ง เพื่อนหรือคนรู้จักก็เป็นเหมือนกัน
 

ผู้ตอบ : รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล

การเป็นลมพิษเป็นลักษณะของการแพ้อย่างหนึ่ง การกินกุ้งแล้วเกิดลมพิษ ก็น่าจะเนื่องมาจากกุ้งนั้นไม่สด ทำให้ร่างกายได้รับสารฮิสตามีน (histamine) เข้าไป จนทำให้เกิดอาการแพ้เป็นลมพิษ และต้องกินยาแก้แพ้ ซึ่งก็คือ แอนติฮิสตามีน (antihistamine) เข้าไปช่วยลดอาการลมพิษ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ควรมีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น จึงอาจเป็นไปได้ว่ากุ้งหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของกุ้งที่เคยกินในอดีต สด สะอาดกว่าที่กินในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้อาการแพ้อาจเกิดจากการปนเปื้อนอื่นๆ ที่มากับกุ้ง ซึ่งผู้ที่ไวต่อสารปนเปื้อนนั้นๆ ก็อาจมีอาการได้ แต่ในที่นี้ยังไม่มีข้อมูล