• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดบริเวณต้นแขน

ปวดบริเวณต้นแขน


ถาม : มนตรา/กรุงเทพฯ
ดิฉันอายุ ๕๕ ปี น้ำหนัก ๖๐ กิโลกรัม สูง ๑๕๘ เซนติเมตร เป็นแม่บ้าน มีอาการปวดแถวบริเวณต้นแขนข้างขวา เฉพาะตอนนอน ในเวลากลางคืนแทบทุกคืนจะปวดจากข้างใน เพราะถ้าใช้นิ้วมือกดบริเวณที่ปวดจะไม่รู้สึกเจ็บเลย ตอนกลางวันจะทำงานบ้านก็ไม่เคยปวด และดิฉันได้ไปหาหมอเขาก็เอกซเรย์ว่าเป็นซีสต์ ให้ยามากินแก้ปวด และให้บริหารยืดไหล่ หายใจเข้า-ออก และให้ถือขวดใส่น้ำ หรืออะไรก็ได้ข้างละ ๑ กิโลกรัม แกว่งไปข้างหน้าและข้างหลัง ให้บริหารทุกวัน แล้วเขาก็นัดอีก ๓ สัปดาห์ค่อยไปหาอีกครั้ง จากการที่ได้ยาแก้ปวดกินก่อนนอน ก็ปรากฏว่าวันแรกและวันที่ ๒ ก็ยังปวดอยู่ ก็เลยเลิกกิน ทุกวันนี้ก็ยังปวดอยู่ ทำให้ต้องตื่นทุกคืน แต่อาการปวดพอทนได้ เพียงแต่ทำให้นอนไม่หลับเท่านั้น อยากถามคุณหมอว่าซีสต์นั้นมียากินให้หายได้ไหม หรือต้องผ่าตัดเท่านั้นถึงจะหาย และเกิดจากอะไร การบริหารร่างกายจะช่วยได้หรือไม่ หรือจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
 

ตอบ : นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
ซีสต์เป็นเนื้องอกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงของเหลว ไม่ใช่มะเร็ง อาจไม่มีอาการอะไรก็ได้ ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดขึ้นกับว่าเป็นซีสต์อะไร ทำให้เกิดอาการ เช่น ปวดมาก มีขนาดโตมาก หรือโตเร็ว รวมทั้งอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ขัดขวางการทำงานของกล้ามเนื้อ และข้อต่างๆ ปกติซีสต์ก็มักจะเอกซเรย์ไม่เห็น นอกจากมีสารบางอย่างเป็นส่วนประกอบ เช่น มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของซีสต์ คุณหมออาจวินิจฉัยว่าเป็นซีสต์ จากการตรวจร่างกาย

การปวดกลางคืนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้นอนไม่หลับ และพักผ่อนไม่เพียงพอ คุณอาจต้องกินยาแก้ปวดก่อนนอน หรือยาช่วยให้หลับบางอย่าง ผมคิดว่าคุณควรกินยาตามที่คุณหมอให้ ทำการบริหาร และไปพบคุณหมอตามนัดอีกครั้ง ซีสต์มักไม่ยุบหายจากการกินยา ถ้าต้องการให้หาย ต้องผ่าตัดซีสต์ออก แต่ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ตามที่กล่าวข้างต้น ก็ไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด ผมอ่านจดหมายแล้ว ยังไม่แน่ใจว่าอาการปวดไหล่เกิดจากซีสต์หรือไม่ คุณอาจจะมีซีสต์ และปวดไหล่จากสาเหตุอื่น เช่น การอักเสบของเอ็น และเยื่อหุ้มข้อไหล่ เป็นต้น