• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นิ่วที่ไต

อาตมามีปัญหาเกี่ยวกับไตที่เป็นนิ่วทั้ง ๒ ข้าง ได้ผ่าตัดเอานิ่วข้างขวาออกแล้วครั้งหนึ่ง แต่ ก็ยังไม่หาย จึงอยากทราบว่าถ้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีสลายนิ่วนี้มีผลดีและเสียอย่างไรบ้าง
ผู้ถาม พระอุทัย/อุดรธานี
ผู้ตอบ น.พ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ 

ถาม อาตมามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไตมานานแล้ว เคยได้รับการผ่าตัดเอานิ่วออกครั้งหนึ่ง ที่โรงพยาบาลกลางจังหวัดอุดรธานี หมอบอกว่ามีนิ่วอยู่ทั้ง ๒ ข้าง หมอได้ผ่าตัดที่ข้างขวา หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้รับการรักษาที่ไหนอีกเลย มีแต่กินยาสมุนไพร ก็ไม่หาย เพียงแต่อาการทุเลาลง ในช่วงปีนี้มีอาการเจ็บ รุนแรงกว่าก่อนๆมาก อยากเรียนถามคุณหมอดังนี้
๑. โรงพยาบาลใดบ้างที่ทำการรักษาด้วยการฉายรังสีสลายนิ่วได้
๒. ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณเท่าไร อาตมาเป็นพระ ทางโรงพยาบาลจะยกเว้นค่ารักษาให้หรือไม่
๓. มีขั้นตอนในการตรวจรักษาอย่างไร (เฉพาะในข้อที่ผู้ป่วยต้องทำ)
๔. การรักษาด้วยการฉายรังสีสลายนิ่วนี้มีผลดีและเสียต่อผู้ป่วยอย่างไร

ตอบ
๑. โรงพยาบาลที่มีเครื่องสลายนิ่วมีหลายแห่งในกรุงเทพฯ และภาคอีสาน แต่ที่ใกล้กับจันทบุรีมากที่สุดคงเป็นที่กรุงเทพฯ
๒. สำหรับพระภิกษุ ทางโรงพยาบาลของรัฐ เช่น ศิริราชก็จะยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้
๓. ผู้ป่วยควรมารับการตรวจด้วยการเอกซเรย์, อัลตราซาวนด์ เพื่อให้ทราบสภาวะของไตและลักษณะของนิ่วให้ละเอียดจะได้ให้การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด
๔. การรักษาด้วยการสลายนิ่วไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุด หรือทำได้กับนิ่วทุกราย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ผลดีคือไม่มีแผลผ่าตัด, ไม่ต้องดมยาสลบ แต่ข้อเสียคือเศษนิ่วที่ถูกสลายอาจมาอุด ตันท่อไต อาจมีปัสสาวะเป็นเลือด, ไตอักเสบ หรือนิ่วตกค้างอยู่ได้