• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อายุงานของการอุดฟัน

อายุงานของการอุดฟัน

ผู้ถาม  ปิยะอร/กรุงเทพฯ
การอุดฟันมีเวลาหมดอายุหรือไม่ ควรไปตรวจเช็กฟันที่เคยอุดไว้ไหม 

ดิฉันอายุ ๓๐ ปี เคยไปอุดฟันมาหลายครั้งแล้ว เป็นจำนวนหลายซี่ แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลย จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ พบว่า ฟันล่างที่อุดไว้เกิดแตกและหลุดออกไป ครึ่งหนึ่ง แต่ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งค่ะ  จึงอยากจะขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้

๑. การอุดฟันมีเวลาหมดอายุการใช้งานหรือไม่ อย่างไร

๒. ถ้าฟันที่อุดไว้หลุดไปบางส่วน ต้องไปให้หมออุดฟันใหม่หรือไม่ และถ้าไม่อุดจะเป็นอย่างไร

๓. ควรไปตรวจเช็กฟันที่เคยอุดไว้ไหม อย่างไร

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ


ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

๑. แน่นอนครับ ทุกอย่างในโลกล้วนมีอายุขัยของมันด้วยกันทั้งนั้น

๒. จำเป็นต้องรับการอุดใหม่ครับ ถ้าปล่อยไว้เนื้อฟันบริเวณที่ไม่มีวัสดุอุดปกป้องไว้จะเกิดการผุได้ง่าย และสามารถลุกลามไปสู่บริเวณข้างเคียงด้วย

๓. ควรอย่างยิ่งครับ
ปล. อายุการใช้งานของวัสดุอุดฟันอยู่ในราว ๕-๑๐ ปีโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่

๑) ขนาดของรอยอุด
๒) วัสดุที่ใช้อุด
๓) วิธีการอุด
๔) การใช้งานและการบำรุงรักษาของคนไข้

ข้อ ๑), ๒), ๓) เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคนไข้กับหมอ โดยหมอจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและคำแนะนำ แล้วคนไข้ตัดสินใจ ส่วนข้อ ๔) เป็นความรับผิดชอบของคนไข้ล้วนๆครับ