• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิธีการบริหารข้อต่างๆ

วิธีการบริหารข้อต่างๆ

 

ผู้ถาม ชลินี/นครราชสีมา
การจะบริหารข้อมือ ข้อนิ้ว ข้อเท้า มีวิธีอย่างไรบ้าง และมีข้อดีอย่างไร

ดิฉันมีปัญหาจะขอเรียนถามคุณหมอ ดังนี้ค่ะ

๑. การหักนิ้วมือ ทำให้ข้อมือใหญ่หรือไม่ ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

๒. การจะบริหารข้อมือ ข้อนิ้ว ข้อเท้า มีวิธีอย่างไรบ้างคะ (มีข้อดีอย่างไร)

๓. เราจะดูแลและรักษาข้อตามร่างกายต่างๆได้โดยวิธีใดบ้าง

 

ผู้ตอบ อาจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ 

๑. การหักข้อนิ้วมือบ่อยๆ อาจทำให้ข้อนิ้วนั้นใหญ่ขึ้น เนื่องจากการหักข้อนิ้วจะทำให้เยื่อหุ้มรอบข้อต่อยืดออกและมีการหนาตัวขึ้น

๒. การบริหารข้อต่อเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้ข้อต่อมีความคล่องตัวและป้องกันอาการปวดเมื่อย ของข้อต่อนั้นๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยเคลื่อนไหวข้อต่อในทุกทิศทางการเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้น ได้แก่ กำมือ เหยียดข้อนิ้วมือ กางหุบนิ้ว กระดกข้อมือขึ้นลง หมุนข้อมือ เป็นวงกลม กระดกข้อเท้าขึ้นลง บิดข้อเท้าเข้าออก และหมุนข้อเท้าเป็นวงกลม แต่ละท่าบริหาร ๕-๑๐ ครั้ง

๓. ควรออกกำลังกายและบริหารข้อต่อเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น การบริหารข้อต่อต่างๆ ของคอ ลำตัว แขนและขา เป็นเวลาประมาณ ๑๐นาที ทุกวันหลังตื่นนอนตอนเช้าจะทำให้เกิดความคล่องตัวของข้อต่อ แล้วยังช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น เตรียมพร้อมที่จะทำงาน

นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และการไม่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อต่อถูกใช้งานในท่าที่ผิดหรือถูกใช้งานมากเกินไป