• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เข้าข่ายมีบุตรยากหรือเปล่า

พรรณี : ผู้ถาม
ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ติดต่อ กันเป็นเวลา ๔ เดือนแล้ว โดยจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่ไข่จะตกและวันที่ไข่ตก และหลังจากวันที่ไข่ตก (โดยซื้อเครื่องทดสอบไข่ตกจากร้านขายยา) ทำไมถึงยังไม่ตั้งครรภ์คะ ไม่ทราบดิฉันควรทำอย่างไรดี หรือต้อง ไปปรึกษาโรงพยาบาลสำหรับผู้มีบุตร ยากโดยเฉพาะ
 

นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล : ผู้ตอบ

ยังไม่เข้าข่ายของการมีบุตรยากครับ เนื่องจากการมีบุตรยากนั้น จะต้องมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเป็นระยะเวลา ๑ ปี แล้วไม่ตั้งครรภ์ กรณีของคุณยังไม่จำเป็นต้องปรึกษา กับคลินิกมีบุตรยากครับ เพราะมีเพศสัมพันธ์เพียง ๔ เดือน
ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา ๔ เดือน แล้วไม่ตั้งครรภ์นั้นอาจเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัย คือ
๑. การอักเสบที่ปากมดลูก
๒. น้ำเชื้อมีปริมาณน้อย
๓. เชื้ออสุจิไม่แข็งแรงเพียงพอ
ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเป็นระยะเวลา ๑ ปี แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ จึงควรพบแพทย์ทั้งสามีและภรรยา เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป