• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE)ดูแลสุขภาพอย่างไร

 พงศักดิ์ : ผู้ถาม

ภรรยาผมเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง (SLE) หรือที่เรียกว่าโรคพุ่มพวง ขณะนี้ไปพบหมอและรับยามากินและพักผ่อนอยู่บ้านทราบว่ายาที่กินเป็นยาระงับภูมิซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น
ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร จะปฏิบัติตัวรักษาสุขภาพตัวเองอย่างไร
 

นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง : ผู้ตอบ

ลักษณะของโรคมีการดำเนินโรคเป็นๆ หายๆ กล่าวคือ มีระยะกำเริบสลับกับระยะสงบ สามารถให้ ยารักษาจนโรคอยู่ในระยะสงบได้ แต่ถ้าโรคกำเริบขึ้นกับอวัยวะที่สำคัญ ต่อชีวิตคือสมอง หัวใจ ไตมักจะทำ ให้อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น
แต่ถ้าผู้ป่วยโรคเอสแอลอีได้รับ การรักษาดูแลที่ถูกต้องจะมีอัตราการ รอดชีวิตสูงมาก

สาเหตุการเกิดโรคเชื่อว่า มาจากพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ (แต่ไม่มีสาเหตุ การเกิดโรคที่แน่ชัด)
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเอสแอลอีควรอยู่ใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากลักษณะ อาการและการดำเนินโรคแต่ละรายแตกต่างกันไป