• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เชื้อไวรัสตับอักเสบบี

เชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 

ผู้ถาม สิงห์/แพร่
ตรวจเลือดแล้วพบว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่ทราบว่าจะมีภูมิคุ้มกันตลอดไปหรือไม่ เพราะไม่เคยไปฉีดวัคซีนมาก่อน

ผมไปตรวจเลือดแล้วพบว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไม่ทราบว่าจะมีภูมิคุ้มกันตลอดไปหรือไม่ ไม่เคยไปฉีดวัคซีนมาก่อน ตรวจพบวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ อายุตอนนี้ ๖๗ ปี จะต้องทำอย่างไร เช่น ฉีดวัคซีนหรือจะต้องรักษาตัวอย่างไร เรื่องอาหารการกินห้ามอะไรบ้าง เครื่องดื่มห้ามอะไรบ้าง ผมออกกำลังกายตามวัยทุกวัน โรคนี้ติดต่อทางไหนได้บ้าง เป็นแล้วเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่า ผู้เป็นโรคนี้จะสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้หรือเปล่า และสามารถร่วมเพศกับภรรยาได้หรือเปล่า ควรจะปฏิบัติตัวหรือรักษาสุขภาพอย่างไรบ้าง ระบบต่างๆ ของร่างกายจะแสดงอาการอะไรบ้าง
ผมไปตรวจแล้วพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก็ทำให้ไม่สบายใจ จึงอยากจะเรียนขอคำปรึกษาและแนะนำนอกเหนือ จากคำถามนี้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 

ผู้ตอบ พ.ญ.จันทพงษ์ วะสี
การแปลผลการตรวจเลือดสำหรับไวรัสตับอักเสบบี ออกจะยุ่งยากสำหรับคนทั่วไป ขอแปลผลการตรวจเลือดง่าย ๆ เป็น ๓ แบบ คือ

แบบที่ ๑ ยังไม่เคยติดเชื้อผลการตรวจเลือดไม่พบแอนติบอดีและไม่พบแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบบี แสดงว่ายังไม่เคยติดเชื้อและไม่มีภูมิคุ้มกัน จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในอนาคต จึงควรฉีดวัคซีนป้องกัน โดยฉีด ๓ ครั้ง เข็มแรกและเข็มที่สองห่างกัน ๑ เดือน ฉีดเข็มที่สามหลังจากฉีดเข็มแรก ๖ เดือน

แบบที่ ๒
เคยติดเชื้อและหายเรียบร้อยแล้ว ตรวจเลือดพบแอนติบอดีต่อเปลือกนอกของไวรัสตับอักเสบบี แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย ไม่ต้องฉีดวัคซีน ปฏิบัติตนรักษาสุขภาพเช่นเดียวกับคนปกติ ถ้าฉีดวัคซีนจะพบแอนติบอดีต่อเปลือกนอกของไวรัสได้

แบบที่ ๓ ยังติดเชื้อเรื้อรังตรวจเลือดพบแอนติเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและพบแอนติบอดีต่อแกนกลางของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แสดงว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ในตัว มีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ในคนไทยจะพบผู้เป็นพาหะมีเชื้อไวรัสนี้อยู่เรื้อรังมานานนับปีได้ประมาณร้อยละ ๕-๑๐

การมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย ไม่ถือว่าเป็นโรค แต่ถ้าเชื้อทำอันตรายทำให้เกิดตับอักเสบมีอาการป่วย จึงจำเป็นต้องดูแลรักษา การออกกำลังตามที่เหมาะกับสภาพร่างกาย รักษาสุขภาพกายและใจ กินอาหารที่เหมาะกับวัยไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ เป็นข้อพึงปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพ