• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารเสริมฟัน

อาหารเสริมฟัน


ผู้ถาม กนกวรรณ/กรุงเทพฯ

ดิฉันสนใจในเรื่องอาหารกับฟัน สำหรับเด็กต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเพื่อช่วยในการสร้างเสริมฟัน และถ้าเป็นผู้ใหญ่ละคะ ควรกินอาหารอย่างไรเพื่อให้มีประโยชน์กับฟันมากที่สุด

ปัจจุบันคนหันมาสนใจในเรื่องอาหารกันมากขึ้น ดิฉันสนใจในเรื่องอาหารกับฟัน อย่างที่รู้ๆกัน คือ ถ้าเป็นเด็กก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเพื่อช่วยในการสร้างเสริมฟัน และถ้าเป็นผู้ใหญ่ละคะ อาหารมีผลทำให้ฟันแข็งแรงหรือไม่ ถ้ามีควรกินอาหารอย่างไรเพื่อให้มีประโยชน์กับฟันมากที่สุด

ผู้ตอบ ท.พ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

เรื่องอาหารสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฟันนั้น ไม่มีอะไรต่างกันครับ คือ ถือหลักเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์และเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษ ส่วนแคลเซียมที่คุณพูดถึงก็จำเป็นในผู้ใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะในสตรีแคลเซียมยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วย ยกเว้นแต่ผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวบางชนิด ก็ต้องจัดอาหารให้สอดคล้องกับโรคนั้นๆ เป็นกรณีๆไป ผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงดี ก็เพียงแต่ปรับสัดส่วนอาหารจำพวกแป้ง โปรตีนจากเนื้อสัตว์ และไขมันให้ลดลง ไปเพิ่มพวกผัก ผลไม้ และธัญพืชประเภทถั่วให้มากขึ้น