• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขอบตาคล้ำ

ขอบตาคล้ำ
 

ผู้ถาม อภิญญา/กรุงเทพฯ

ขอบตาล่างของดิฉันจะมีรอยคล้ำเพราะอดนอน แม้จะพักผ่อนพอแล้ว รอยดำก็ยังไม่หายไป ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไหมคะ

เวลานอนไม่พอหลายๆ คืนติดต่อกัน ขอบตาล่างจะมีรอยดำคล้ำ ถึงแม้ต่อมาจะได้พักผ่อนแล้วก็ยังไม่หาย ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขไหมคะ กรุณาแนะนำด้วยค่ะ
 

ผู้ตอบ พ.ญ.ปรียา กุลละวณิชย์

ขอบตาดำมีรอยคล้ำ เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง ให้สังเกตดูอาจพบมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ผิวแห้ง ผิวคัน หรือผื่นคันบริเวณหน้า รอบตา คอและตามข้อพับ แขนและขา อาจมีโรคแพ้อากาศร่วมด้วย สำหรับอาการรอยดำคล้ำรอบตา เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอหรือขณะสุขภาพไม่สมบูรณ์จะพบเป็นมากขึ้น จึงควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีผื่นคันขึ้นมาตามหน้าหรือรอบตาให้ใช้ครีมประเภทไฮโดรคอร์ติโซลร้อยละ ๑-๒ ทารอบตาเป็นช่วงสั้นๆ เมื่ออาการดีขึ้นก็หยุดทา ไม่ควรใช้ยาประเภทคอร์ติโคสตีรอยด์ทาบริเวณหน้าและรอบตาเป็นเวลานาน