• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เสริมหน้าอกมีลูก ได้หรือไม่

เสริมหน้าอกมีลูก ได้หรือไม่

ผู้ถาม วิภาดา/ภูเก็ต

ผู้หญิงที่เสริมหน้าอกถ้าอยากมีลูกจะมีลูกจะมีได้หรือเปล่า จะมีอันตรายต่อลูกในท้องไหม แล้วถ้าลูกไม่ได้กินนมแม่ แม่จะเจ็บหน้าอกไหม แล้วแม่จะมีอันตรายไหม

ดิฉันมีปัญหาอยากจะเรียนถามคุณหมอดังนี้ค่ะ ผู้หญิงที่เสริมหน้าอกแล้วถ้าอยากจะมีลูกจะมีได้หรือเปล่า ถ้ามีได้แล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องหรือเปล่า แล้วถ้าลูกไม่ได้กินนมแม่ แม่จะเจ็บหน้าอกไหมแล้วแม่จะมีอันตรายไหม


ผู้ตอบ น.พ สุวชัย อินทรประเสริฐ

ผู้หญิงที่เสริมหน้าอกแล้วอยากมีลูกก็มีได้ครับ ไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้ามีแล้วก็ไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในระหว่างตั้งครรภ์นั้น บางรายอาจจะมีอาการคัดตึงเต้านมมากกว่าธรรมดา ถ้ามีการเสริมหน้าอกจนกระทั่งแน่นมาก เนื้อที่ของเต้านมมีน้อย ไขมันเหลือน้อย

เมื่อคลอดลูกแล้วสามารถให้ลูกดูดนมได้ แต่ถ้าลูกไม่ได้ดูดนมแม่ ก็จะมีการคัดดึงเต้านมเหมือนแม่รายอื่นๆที่ไม่ได้เสริมหน้าอก ถ้าลูกไม่ได้ดูดนมแม่หลังจากนั้น ๓-๔ วัน อาการคัดเต้านมก็จะค่อยๆ น้อยลงและน้ำนมก็จะหายไปเอง ทั้งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่