• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประจำเดือนผิดปกติ

ธิดารัตน์/ราชบุรี : ผู้ถาม
ดิฉันเรียนอยู่ชั้น ม.3 มีความสงสัยว่าทำไมเพื่อนของดิฉันบางคน ถึงยังไม่มีประจำเดือน บางคนก็มีแล้ว 2-3 เดือนจะมาครั้งหนึ่ง บางครั้งประจำเดือนก็มาเป็นอาทิตย์ ไม่ทราบว่าเพื่อนของดิฉันผิดปกติหรือไม่

นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ : ผู้ตอบ
เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์ใหม่ๆ รังไข่จะยังทำงานไม่เต็มที่ การตกไข่จึงไม่สม่ำเสมอ ผลก็คือทำให้วัยรุ่นผู้หญิงมีประจำเดือนมาไม่แน่นอนในระยะแรกๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นธรรมชาติ เมื่อเวลาผ่านไป บางคนอาจจะ 2 ถึง 3 ปี บางคนอาจจะ 5 ถึง 6 ปี รังไข่ก็จะเริ่มทำงานอย่างสม่ำเสมอทำให้มีประจำเดือนเป็นปกติ

ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงมักจะมีประจำเดือนเป็นปกติหลังจากอายุ 20 ปีขึ้นไป ดังนั้นก่อนหน้านั้น ถ้าประจำเดือนมาบ้างหยุดบ้างก็ไม่เป็นอะไร บางคนก็หายไป 2 ถึง 3 เดือน จึงมาครั้งหนึ่งและมีนาน ก็ยังเป็นปกติ

ถ้ากังวลใจมากอาจจะไปปรึกษาแพทย์ได้ และถ้าแพทย์สงสัยก็จะทำการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์ทางหน้าท้อง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจภายใน เพราะยังเป็นสาวที่ไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์