• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันเชื้อเอดส์ได้หรือไม่

ศุภชัย/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ผมยังไม่ได้แต่งงาน บางครั้งมีความต้องการก็จะไปเที่ยวผู้หญิงบริการ พยายามป้องกันตัวเองตลอดมา แต่ก็ยังไม่แน่ใจ มีความกังวลเกิดความเครียดหลังจากไปเที่ยวมาทุกครั้งเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อเอดส์ ถึง แม้จะใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็ตาม
จึงขอเรียนถามดังนี้
1. การใช้ถุงยางอนามัยจะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือเชื้อเอดส์ได้มากน้อยแค่ไหน
2. การที่ฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายชายโดยใช้ปาก ฝ่ายชายมีสิทธิ์ติดเชื้อจากหญิงได้มากน้อยแค่ไหน
3. วิธีป้องกันการติดเชื้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่การงดร่วมเพศ ควรจะทำอย่างไรบ้าง
 
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ : ผู้ตอบ
1. ถ้าใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้และเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพมาตรฐานของ อย. รวมทั้งเก็บอย่างถูกวิธีแล้ว ความปลอดภัยสูงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
ควรเลือกถุงยางอนามัยชนิดที่เคลือบผิวด้านนอกด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีชื่อว่า non oxonal-9 หรือ non oxonal-11 จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

2. ถ้าฝ่ายหญิงมีแผลในปากที่มีเลือดออก หรือมีฟันผุอยู่ ซึ่งคงจะดูยาก โอกาสที่จะติดเชื้อก็จะสูงกว่า ผู้หญิงที่ไม่มีแผล
อย่างไรก็ตามในการให้ผู้หญิง มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก (ออรัลเซ็กส์) ฝ่ายชายก็ควรจะสวมถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันเช่นเดียวกับการร่วมเพศ

3. ได้แก่การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ไม่อย่างนั้นคงต้องให้คู่นอนใช้มือช่วยทำให้จึงจะปลอดภัย รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์โดยที่อวัยวะเพศไม่สัมผัสกับเยื่อเมือกของ ฝ่ายหญิงด้วย