• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ใส่รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียม

ผู้ถาม วิเชียร/กรุงเทพฯ

ปัจจุบันผมอายุ 27 ปี ทำงานอยู่ที่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง ไม่มีโรคประจำตัว อยากทราบว่าการใส่รากฟันเทียมสำหรับซี่ที่ไม่มีฟันจริงเหลืออยู่เลยนั้น (เนื่องจากถูกถอนไป) ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ ไม่ทราบว่าควรทำที่โรงพยาบาลใด ค่าใช้จ่ายเท่าไร

การใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันจริงเหลืออยู่เลยนั้น ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่


ผู้ตอบ ท.พ.ปิยะพงศ์ นิโครธา
ตอบ

การใส่รากฟันเทียมเป็นสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการใส่รากฟันเทียมหลายระบบ เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น
รากฟันเทียมก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ประมาณ 20 ปีมาแล้ว มีผลงานค้นคว้าวิจัยมากมาย ตัวรากฟันเทียมทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ร่างกายสามารถยอมรับได้ และมีความแข็งแรงต่อการบดเคี้ยว

อย่างไรก็ดี การใส่รากฟันเทียมเพิ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทย และอยู่ในวงจำกัดในภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้ยังมีราคาสูงอยู่มากเนื่องจากต้นทุนสูง นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการฝังรากฟันเทียมแล้ว ยังเสียค่าใช้จ่ายในการใส่ฟันปลอมซึ่งสวมทับลงไปบนรากฟันเทียม และผู้ป่วยจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากอย่างดี ประกอบกับต้องมาให้ทันตแพทย์ตรวจเป็นระยะๆ

อันที่จริงแล้วการใส่รากฟันเทียมเป็นทางเลือกวิธีหนึ่งเท่านั้น ผู้ป่วยสามารถใส่ฟันด้วยวิธีการอื่นๆได้อีกมากมาย ปรึกษาทันตแพทย์ทั่วไปได้ แต่ถ้าคิดจะใส่รากฟันเทียมจริงๆ หรืออยากได้รายละเอียดมากขึ้นกว่านี้ สามารถติดต่อไปได้ที่ ชมรมทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย ตู้ปณ.2029 ปทฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332 โทรสาร (662) 286-9748

สำหรับผู้ที่มีฟันธรรมชาติอยู่แล้วควรหมั่นรักษาดูแลฟันเป็นประจำซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้กับตัวเอง