• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุณสมบัติของหัวบุก

ถาวร / ตราด : ผู้ถาม
ผมมีคำถามเกี่ยวกับหัวบุก ซี่งเป็นที่นิยมกินกันในปัจจุบัน ดังนี้
หัวบุกใช้เป็นอาหารไขมันในร่างกายได้หรือไม่ (ลดความอ้วน) หัวบุกที่ผ่านกรรมวิธีอย่างถูกต้องแล้วจะเก็บไว้ได้นานหรือไม่ และควรเก็บรักษาอย่างไร ถ้านำหัวบุกมาประกอบอาหารได้จริง ควรกินในปริมาณวันละเท่าไร

ดร. อาณดี นิติธรรมยง : ผู้ตอบ
หัวบุกมีส่วนประกอบที่สำคัญคือสารโพลีเมอร์ จำพวกกลูโคแมนแนน ซึ่งมีคุณสมบัติในการพองตัวและอุ้มน้ำได้มาก เมื่อกินเข้าไปจึงทำให้อิ่มเร็ว
นอกจากนี้ สารจำพวกนี้ยังจัดเป็นใยอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ จึงไม่ได้พลังงาน

ปัจจุบันไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปริมาณหัวบุกที่ควรบริโภคในแต่ละวัน มีข้อแนะนำให้บริโภคใยอาหารประมาณ 25 กรัมต่อวัน จากแหล่งต่าง ๆ หัวบุกบางชนิดจะทำให้เกิดอาการคันได้ การนำมาประกอบอาหารจำเป็นต้องรู้ว่าเป็นพันธุ์ที่บริโภคได้ และ/หรือต้องเตรียมอย่างไร ควรล้างน้ำมาก ๆ หรือควรทำให้บริสุทธิ์โดยใช้แอลกอฮอล์