• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มีรังไข่ข้างเดียว นับวันไข่ตกอย่างไร

จิราภรณ์/กรุงเทพฯ : ผู้ถาม
ดิฉันอายุ 35 ปี มีรังไข่เพียงข้างเดียว อยากจะทราบวันไข่ตก จึงอยากถามว่าจะนับวันไข่ตกเหมือนคนอื่นปกติหรือไม่ หรือแตกต่างอย่างไร

นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง : ผู้ตอบ
การนับวันไข่ตกนั้น เราจะต้องรู้เวลาประมาณของรอบประจำเดือนก่อนครับ ถ้ารอบประจำเดือนมาสม่ำเสมอ ไข่จะตกประมาณวันที่ 14 ของรอบประจำเดือน (นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนเป็นวันที่ 1)

                                   

ถ้ารอบประจำเดือนมาสั้นกว่าหรือยาวกว่า 28 วัน ไข่จะตกประมาณวันที่ รอบประจำเดือนลบด้วย 14เช่น รอบประจำเดือน 30 วัน ไข่จะตกประมาณวันที่ 30-14 คือ วันที่ 16 ของรอบประจำเดือน

ถ้ารอบประจำเดือนมาทุก 26 วันไข่จะตกประมาณวันที่ 26-14 คือวันที่ 12 ของรอบประจำเดือน
แต่ถ้ารอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอคงจะประมาณวันที่ไข่ตกได้ลำบากครับ เนื่องจากจะไม่ทราบว่ารอบที่กำลังจะคำนวณนั้นจะเป็นรอบอย่างไร คงต้องใช้การตรวจอย่างอื่นช่วย เช่น การใช้อัลตราซาวนด์ หรือ ฮอร์โมน

ส่วนเรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีรังไข่ข้างเดียวนั้น คงจะปฏิบัติเหมือนปกติครับ เนื่องจากรังไข่ข้างเดียวนั้นจะมีไข่ตกทุกเดือน (คือทำงานแทนรังไข่อีกหนึ่งข้าง) ถ้ามีรังไข่ 2 ข้าง รังไข่จะทำงานสลับกันโดยแต่ละข้างจะมีการตกไข่เดือนเว้นเดือน โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นจะเท่ากับผู้ที่มีรังไข่ 2 ข้าง (โดยมีเงื่อนไขที่เหมือนกัน)