• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตาบอดสี

ตาบอดสี

ถาม : สุริยะ/ปทุมธานี

ต้องการทราบว่า ตาบอดสีเกิดจากอะไร สามารถไปตรวจได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ : นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย

ตาบอดสี พบได้ประมาณร้อยละ 2 ของประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิด และกลุ่มที่เป็นภายหลัง ซึ่งพบว่ากลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิดมีมากกว่ากลุ่มที่เป็นภายหลัง
เมื่อพิจารณากลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิด กลุ่มย่อยที่พบได้บ่อยที่สุดคือกลุ่มที่บอดสีเขียว-แดง พบประมาณร้อยละ 5-8 ในผู้ชาย และพบเพียงร้อยละ 0.5 ใน ผู้หญิง
ส่วนกลุ่มที่เป็นภายหลัง มักพบเป็นการบอดสี น้ำเงิน-เหลือง และพบได้มากพอๆ กันทั้งชายและหญิง ซึ่งจำนวนคนที่เป็นในกลุ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มที่เป็นแต่กำเนิดมาก

เมื่อพูดถึงคำว่า " ตาบอดสี " หลายคนเข้าใจว่าไม่สามารถรับรู้สีอะไรได้เลย จริงๆ แล้วไม่เป็นอย่างนั้น
คนที่ตาบอดสีจนมองเห็นโลกเป็นภาพขาว-เทา-ดำนั้นพบได้น้อยมาก และมักมีปัญหาสายตาบกพร่องอื่นๆ ร่วมด้วย คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคตาบอดสีมักจะรับรู้สีได้ แต่แยกแยะสีที่มีความคล้ายกันได้น้อยลง เช่น

คนที่ตาบอดสีแดง-เขียว จะแยกสีชมพูกับเหลืองได้ยาก แต่เมื่อเห็นสีแดงหรือสีเขียวก็สามารถแยกแยะกันได้ทันที
คนที่ตาบอดสีน้ำเงิน-เหลือง จะแยกสีน้ำเงินเข้มกับสีเขียวได้ยากกว่าปกติ แต่ไม่มีปัญหาเมื่อวางสีเขียวเทียบกับสีแดง
ดังนั้น คนที่เป็นตาบอดสีแทบทั้งหมด จะไม่มีปัญหาการแยกแยะสัญญาณจราจร และไม่มีปัญหาการประกอบอาชีพทั่วไป หรือมีบ้างแต่ก็น้อยมาก ไม่ถึงกับทำงานอะไรไม่ได้เลย

ถ้ามีปัญหาการแยกแยะสีของวัตถุบางอย่าง หรือรู้ว่าพ่อแม่มีปัญหานี้ และต้องการตรวจดู หรือที่ทำงานต้องการให้ตรวจสภาวะการมองเห็นสีก่อนรับเข้าทำงาน ก็สามารถปรึกษาจักษุแพทย์ได้