• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เส้นเลือดฝอย

เส้นเลือดฝอย
มีเส้นเลือดฝอยตามต้นขาทั้งสองข้าง จะรักษาให้หายขาดได้อย่างไร

ผู้ถาม จิตรเกษม/นครสวรรค์
ผู้ตอบ อาจารย์นวลอนงค์ ชัยปิยะพร

ถาม
ดิฉันเป็นเส้นเลือดฝอยตามต้นขา เป็นมากเต็มหน้าขาทั้ง 2 ข้าง มีเส้นเลือดฝอยยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดิฉันอยากทราบว่ารักษาให้หายขาดได้หรือไม่คะ

ตอบ
เส้นเลือดฝอยที่มองเห็นชัดเต็มหน้าขานั้น เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

- การไหลเวียนเลือดไม่ดี

- มีอาชีพที่ต้องยืนหรือเดินนานๆ เช่น ช่างเสริมสวยและครู เป็นต้น

- น้ำหนักมากเกินไป

- หญิงขณะตั้งครรภ์

- ผิวบางตามกรรมพันธุ์

การรักษา

1. ถ้าเป็นมากควรปรึกษาศัลยแพทย์เฉพาะทาง

2. ใส่ถุงเท้ายาวหรือใช้ผ้ายืดพัน

3. การออกกำลังเฉพาะเพื่อลดอาการปวด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเป็นมากขึ้น

ตัวอย่าง การออกกำลังกายเพื่อช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และลดอาการปวด มีดังนี้

นอนยกขาข้างหนึ่งขึ้นสูงพอกระดกข้อเท้าขึ้น-ลงสลับกัน 10 ครั้ง หมุนข้อเท้าเป็นวงกลมวนทางซ้าย-วนทางขวาสลับกัน 10 ครั้ง งอเข่า งอสะโพกเข้าหาลำตัวกระดกข้อเท้าขึ้นและเหยียดขาออกให้ตรง (ในอากาศ) พร้อมกับเหยียดปลายเท้าลง ทำ 10 ครั้ง ให้ทำดังนี้นานประมาณ 5 นาที จึงเปลี่ยนทำอีกข้างหนึ่ง หรือถ้ามีอาการปวดขาขณะทำให้พักได้