• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฉีดวัคซีน

ชายและหญิงวัย 30-40 ปี จำเป็นต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ ถ้าฉีดควรฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคอะไรบ้าง

ถาม
อาตมาขอทราบว่า หญิง-ชายวัย 30-40 ปี (ร่างกายแข็งแรง) มีความจำเป็นต้องฉีด “วัคซีน” หรือไม่ (ตั้งแต่อายุ 15 ปีเป็นต้นมาไม่เคยฉีดเลย) ถ้าฉีดควรฉีดวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคอะไรบ้าง

อาตมาขอให้คุณโยมช่วยตอบให้ทราบด้วย ขอให้อธิบายและจำแนกให้ละเอียดด้วย
พระวิชาญ/พัทลุง

ตอบ
ในหญิง-ชายวัย 30-40 ปี ที่มีร่างกายแข็งแรง ถ้าต้องการฉีดวัคซีนควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

สำหรับวัคซีนชนิดอื่นๆเมื่อพิจารณาถึงราคา ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของวัคซีนในการคุ้มกันโรคแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น

วัคซีนที่แนะนำให้กับเด็กในเวลานี้ มีวัคซีนป้องกันวัณโรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ หัด ไข้ไทฟอยด์ และหัดเยอรมัน

ในผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีภูมิคุ้มกันโรคเหล่านี้อยู่แล้ว โอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้พบน้อย ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว

วัคซีนที่มีจำหน่ายในประเทศไทย แต่เลือกฉีดให้เมื่อมีความจำเป็นได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคตับอักเสบชนิดบี คางทูม

ในหญิงที่จะแต่งงานถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนหัดเยอรมันหรือเคยเป็นโรคหัดเยอรมันมาก่อน ควรฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันและคุมกำเนิด 2-3 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ควรฉีดป้องกันบาดทะยักโดยหวังผลป้องกันไม่ให้ลูกเป็นบาดทะยักแรกคลอด
พญ.จันทพงษ์ วะสี