• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไวรัสลงตับ

มีกี่ชนิด แต่ละชนิดถ้าได้รับเชื้อแล้วมีอาการแสดงอย่างไร ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ใช้เวลารักษานานแค่ไหน

ถาม
1. เชื้อไวรัสลงตับมีกี่ชนิด
2. แต่ละชนิดถ้าเกิดได้รับเชื้อมีอาการแสดงออกมาอย่างไรต่อร่างกาย ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรขณะป่วย ระยะเวลาการรักษานานเท่าไร
3. ทำไมผู้ป่วยต้องดื่มน้ำหวานมากๆ ต้องดื่มน้ำหวานจำนวนปริมาณเท่าใด ถ้าต้มน้ำหวานเองใช้สัดส่วนเท่าใด
4. เชื้อไวรัสนี้มีการติดต่อกี่ทาง และมีวิธีป้องกันอย่างไรกับผู้ที่ยังไม่ได้รับเชื้อ
5. ถ้าผู้ป่วยหายแล้ว แต่ในร่างกายก็ยังคงมีเชื้อไวรัสอยู่ใช่หรือไม่ ได้รับเชื้อแล้วจะเป็นอย่างไร หลับนอนกับภรรยามีโอกาสติดเชื้อหรือไม่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ผมได้ไปตรวจเลือด หมอบอกว่าเป็นตับอักเสบ มีเชื้อขึ้นถึง 200 สองตัว หมอจ่ายยามากิน (Essentiol Lipochol Vitamin) และบอกให้พักผ่อนกับดื่มน้ำหวานมากๆ อีก 1 สัปดาห์ ผมไปตรวจเลือดใหม่ปรากฏว่าเชื้ออยู่เท่าเดิมและจ่ายยามากินอีก บอกว่าอีก 2 สัปดาห์ให้ไปตรวจใหม่
มาโนช/นครสวรรค์

ตอบ

1. เชื้อไวรัสลงตับ หรือเรียกว่าไวรัสตับอักเสบ มี 3 ชนิด คือ เอ บี และไม่ใช่เอหรือบี

2. อาการแสดงหลังได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิดจะคล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ถ้ามีอาการอาจเป็นแบบเฉียบพลัน มีไข้ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง กินเวลา 2-6 สัปดาห์ บางรายอาจมีอาการเรื้อรังนานกว่านี้ ขณะป่วยควรพักผ่อน ระยะเวลาการรักษาสุดแต่อาการ นับตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึงนานเป็นปี

3. แนะนำให้ผู้ป่วยตับอักเสบดื่มน้ำหวานมากๆ เพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยมักเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน จำนวนน้ำหวานที่ต้องดื่มไม่แน่นอน สุดแต่กินอาหารอื่นได้มากน้อยเพียงใด จะต้มน้ำหวานดื่มเองก็ได้ ถ้าจะเก็บไว้นาน ควรทำเป็นน้ำเชื่อมและเจือจางเวลาดื่ม

4. เชื้อไวรัสติดต่อเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อเมือกและผิวหนังที่มีบาดแผลหรือถูกแทงทะลุ ทางติดต่อที่สำคัญคือ การสัมผัสใกล้ชิด ใช้ของมีคมร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ ทางการถ่ายเลือดหรือเข็มที่แปดเปื้อนเชื้อ เพศสัมพันธ์ และจากแม่ที่มีเชื้อไปยังลูก

5. ถ้าหายแล้ว ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น แต่อาจมีบางรายที่ติดเชื้อหรือเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ถ้าตรวจเลือดไม่พบเชื้อก็ไม่ติดต่อสู่ผู้อื่น ควรตรวจเลือดดูว่า ภรรยามีภูมิต้านทานหรือไม่ ถ้าไม่มีควรฉีดวัคซีนป้องกันเพราะติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

ตามที่ตรวจเลือดแล้วบอกว่ามีเชื้อขึ้น 200 สองตัว เข้าใจว่าเป็นระดับเอนไซม์ของตับขึ้นสูง 202 หน่วย แสดงว่ายังมีอาการตับอักเสบอยู่ จึงควรตรวจเป็นระยะๆต่อไป ถ้าไม่คลื่นไส้อาเจียน ก็ควรจะกินอาหารอื่นๆที่ย่อยง่ายร่วมด้วย งดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาที่อาจเป็นพิษต่อตับ เช่น พาราเซตามอล
พญ.จันทพงษ์ วะสี