• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝึกลูกกินข้าวเอง

ถาม : มณฑาณี/กรุงเทพฯ
ดิฉันต้องการฝึกนิสัยการช่วยเหลือตัวเองเรื่องการกินข้าวเองของลูก ซึ่งปกติลูกชายอยู่กับพี่เลี้ยงอาจจะกินเองได้ 2-3 คำ ที่เหลือเขาจะบอกให้พี่เลี้ยงป้อน

ส่วนวันหยุด อยู่กับแม่ เขาแทบจะไม่กินข้าวเลย และเรื่องแปรงฟันไม่ยอมแปรงฟันเอง เขาจะกัดแปรงไว้ ควรจะทำอย่างไรดีคะ

ตอบ : พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
การฝึกฝนทักษะให้เด็กช่วยเหลือ ตัวเองให้มากที่สุดในเด็ก 2-3 ปี เป็นแนวความคิดที่ถูกต้อง
เทคนิคการฝึกจำเป็นต้องอาศัยความหนักแน่น ฝึกฝนสม่ำเสมอ ค่อยๆ เพิ่มงานให้เด็กทำเพิ่มมากขึ้น

การฝึกที่กลับไปกลับมา เดี๋ยวฝึก เดี๋ยวไม่ฝึก หรือถ้าแม่รีบก็ทำแทนเด็กไปเลย ถ้าฝึกเช่นนี้ก็มักจะไม่ค่อยได้ผล หรือกังวลไปหมดว่าถ้าเด็กทำไม่ได้จะเกิดปัญหาหรือเป็นโรคตามมา ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเข้าไปช่วยทำแทนเด็ก ที่กล่าวมานี้เป็นเหตุที่ทำให้ฝึกเด็กไม่ได้ เพราะการฝึกฝนจำเป็นต้องอาศัยต้นแบบที่ทำให้เด็กอยากเลียนแบบและการวางเฉย เพื่อให้เด็กเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเอง