• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เสียงดังในหู

ในการถามเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยส่วนตัว ถ้าจะให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ควรจะเล่าประวัติอาการ การตรวจรักษา การใช้ยา การแพ้ยา (ถ้าเคย) ผลการตรวจเลือด เอกซเรย์ (ถ้ามี) ให้ละเอียด และโปรดแจ้งชื่อ อายุ เพศ อาชีพ ที่อยู่ ให้ชัดเจน โปรดระบุแยกคำถามแต่ละโรค กรุณาอย่าถามคำถามรวมในฉบับเดียวกัน เช่น แยกโรคเกี่ยวกับกายภาพบำบัด ตา, สุขภาพของช่องปาก

เสียงดังในหูเกิดจากสาเหตุอะไร และอาการใด ถือว่าเป็นอันตรายที่จะต้องรักษา ถ้าไม่รักษาจะทำให้เป็นโรคประสาทได้หรือไม่

ผมมีอาการเสียงดังในหูมาเดือนเศษแล้ว กลางวันจะไม่ค่อยได้ยินเสียง หลังอาหารเช้า, เย็น, ก่อนเข้านอน และเวลานอน จะได้ยินเสียงดังชัดเจน อาการนี้เป็นที่หูข้างขวาเกิดขึ้นทุกวัน ให้เพื่อนใช้ไฟส่องดูก็บอกว่าผนังในหูเปียก ไปโรงพยาบาลเพื่อทดสอบการฟัง ผลปรากฏว่าหูทั้งสองข้างปกติ หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร และบอกว่าอาการเสียงดังเป็นโรคของคนมีอายุ (ขณะนี้อายุ 46 ปี) สุขภาพร่างกายทั่ว ๆ ไปปกติดี หมอจ่ายยา ให้มากิน พอยาหมดอาการก็ยังเหมือนเดิม และยาที่หมอให้กินนั้น ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น

ขอเรียนถามปัญหาดังนี้
1. เสียงดังในหูเกิดจากสาเหตุอะไร มีอันตรายหรือไม่ อย่างไร

2. คนปกติจะเกิดเสียงดังในหูได้หรือไม่ เพราะอะไร อาการใดต้องรักษา และอาการใดปล่อยไว้ก็ไม่มีอันตราย แต่รู้สึกรำคาญ อาจเกิดโรคประสาทได้หรือไม่

3. เกิดจากโรคหรือเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุ เกิดจากปัจจัยอะไร คนสูงอายุมีโอกาสเป็นได้ทุกคนหรือไม่ และเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่า

4. ถ้าเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุ หรืออาการที่ไม่เป็นโรคจะรักษาอย่างไร มีวิธีการบริหารอะไรที่ช่วยได้บ้าง

5. กรุณาแนะนำยา อาหารและการบริหารอื่น ๆ ที่สามารถจะใช้บำบัดโรคนี้


ถาวร/อยุธยา

ตอบ
1. อาการเสี่ยงดังในหูเกิดจากหลายสาเหตุ
คือ
ก. สาเหตุจากหู
(1) โรคของหูชั้นนอก เช่น ขี้หูอุดตัน, การติดเชื้อ
(2) โรคของหูชั้นกลาง เช่น การติดเชื้อ มีน้ำหรือหนองอยู่ในหูชั้นกลาง, เนื้องอกของหูชั้นกลาง, ความผิดปกติของกระดูกหู
(3) โรคจากหูชั้นใน เช่น ทำงานในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ, ได้รับยาที่เป็นพิษต่อหู, ประสาทหูเสื่อมในคนสูงอายุ, โรคเมเนียส์, เนื้องอกของประสาทหู

ข. สาเหตุนอกหู
(1) ได้แก่โรคระบบอื่น ๆ แต่มาเกี่ยวข้องกับหู
(2) ความผิดปกติของระบบหลอดเลือด
(3) กลุ่มอาการของข้อต่อขากรรไกร
(4) อาการทางท่อยูสเตเชียน (ท่อที่เชื่อมต่อระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงจมูก)
(5) การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในช่องปากและคอ
การที่มีเสียงดังในหู เกิดจากการที่มีการระคายเคืองต่อระบบการได้ยิน จากสาเหตุดังกล่าวและสาเหตุที่เป็นอันตรายก็คือ เนื้องอกของประสาทหู

2. คนปกติไม่ควรเกิดเสียงดังในหู เพราะว่าอาการเสียงดังในหู มีได้ทั้งชนิดอันตรายและไม่อันตราย ซึ่งได้ตอบแล้วในคำตอบข้อที่ 1 เพราะฉะนั้น ถ้ามีอาการควรต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการตรวจ และค้นหาสาเหตุ ถ้าตรวจแล้วเป็นชนิดไม่มีอันตราย ก็อาจจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่คนไข้ และอาจเกิดโรคประสาทได้ ถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นอันตรายก็ต้องให้แพทย์ทำการักษาต่อไป

3. อาการที่เล่ามาคิดว่าเป็นชนิดไม่มีอันตราย และเป็นแบบประสาทหูเสื่อมในคนมีอายุ ซึ่งเกิดจากการที่มีการเสื่อมของเซลล์ขนที่ทำหน้าที่รับเสียงในหูชั้นใน คนมีอายุมีโอกาสเป็นได้ทุกคน แต่เป็นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์และภาวะสิ่งแวดล้อม

4. การรักษา ยาที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นยาบำรุงประสาท, ยาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหู และยากล่อมประสาท

5. คำแนะนำคือ อย่าไปสนใจเสียงที่เกิดขึ้นมากนัก และควรไปรับการตรวจซ้ำทุก ๆ 3 เดือน พยายามอย่าอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ ระวัง และหลีกเลี่ยงยาที่เป็นพิษต่อหู หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เพราะจะทำให้เป็นโรคไขมันในหลอดเลือดสูง และจะมีอาการทางหูได้

พ.ญ.อักษร อาศนะเสน