คุยกับผู้อ่าน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 125 กันยายน 2532
  โรคเอดส์ติด – ไม่ติดอย่างไรขณะนี้ข่าวโรคเอดส์กำลังดังระเบิด ซึ่งเป็นการสมควร เพราะโรคนี้จะทำให้คนไทยตายเป็นเบือทั้งประเทศ เป็นเรื่องร้ายแรงกว่าการระบาดของกาฬโรคในครั้งโบราณ เพราะกาฬโรคเป็นปุบปับแล้วก็ตายและหยุดระบาดได้ในเวลาอันรวดเร็ว โรคเอดส์เป็นแล้วตายหมดเหมือนกัน แต่ตายอย่างช้าๆ สี่ซ้าห้าปี ซึ่งบ่อนทำลายร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ทั้งของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม กาฬโรคมีหนูเป็นพาหะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 124 สิงหาคม 2532
  เอดส์ – มหันตภัยของสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี้นายแพทย์สมศักดิ์ วรคามิน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่า การตรวจโสเภณีที่เชียงใหม่ พบเชื้อเอดส์ในเลือดกว่าร้อยละ 40 ถ้าท่านผู้อ่านได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยลุกลามอย่างรวดเร็วมากในหมู่คนติดยาเสพติดที่เคยพบเลือดบวกประมาณร้อยละ 2 ก่อนธันวาคม 2530 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นกว่าร้อยละ 30 ในเดือนต้นๆ ของปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้คุยกับผู้อ่านครั้งนี้เขียนที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ผมไปประชุมกรรมการตัดสินโครงการสนับสนุนการวิจัยโรคเขตร้อนที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก โรคเขตร้อนเป็นปัญหากับคนจำนวนมากเป็นพันล้านคน เช่น โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน พยาธิปากขอ และพยาธิอื่นที่ไม่มีในบ้านเรา แต่มีมากในแอฟริกา ในอเมริกาใต้ และประเทศจีน เป็นต้น การที่จะควบคุมโรคเหล่านี้ได้ประเทศต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  ขณะที่เขียนถึงผู้อ่านฉบับนี้เป็นเวลาเช้ามืดของวันที่ 19 พฤษภาคม 2532 อันเป็นวันวิสาขบูชา อันตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุรุษเอกของโลก เวลาสองพันกว่าปีนี้ถ้านับตามความรู้สึกของเราก็นับว่านานมาก แต่ถ้าเทียบกับเวลาของจักรวาลก็สั้นนิดเดียวไม่ถึงวินาที หรือแม้เทียบกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งปรากฏบนโลกนี้ 1-2 ล้านปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  ในครั้งที่แล้วได้เกริ่นไว้ว่าพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) จะแสดงปาฐกถานำเรื่อง “การแพทย์แนวพุทธ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ในวันที่ 4 เมษายน 2532 บัดนี้ท่านได้แสดงปาฐกถาดังกล่าวไปแล้ว โดยมีอรรถรสที่ลึกซึ้งครอบคลุม อันเป็นปกติวิสัยของท่าน สำนักพิมพ์หมอชาวบ้านจะตีพิมพ์ปาฐกถาเรื่องนี้เป็นเล่มหนังสือเพื่อได้ศึกษากันในวงกว้างต่อไปอนึ่ง ในเย็นวันวิสาขะบูชาปีนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  ในวันที่ 4-7 เมษายน 2532 จะมีการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพระดับชาติ ที่สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จัดโดยโครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีดร. ทวีทอง พงษ์วิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ในการประชุมครั้งนี้ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ได้รับอาราธนาให้แสดงปาฐกถานำในหัวข้อเรื่อง “การแพทย์แนวพุทธ”ก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะพูดอย่างไรบ้าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  ในวันที่ 10-13 มีนาคม 2532 จะมีการจัดงานฉลองอายุครบ 5 รอบนักษัตรของ พระครูพิพิธประชานาถ หรือหลวงพ่อนาน แห่งวัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  ขณะที่เขียนคุยกับผู้อ่านฉบับนี้เป็นวันที่ 14 มกราคม อันเป็นวันเด็กแห่งชาติ ถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องของเด็กให้ดี ความเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมเป็นส่วนรวมได้ เพราะเรื่องของเด็กไม่ได้แยกจากเรื่องของผู้ใหญ่และสังคม นอกจากนั้นสิ่งที่มนุษย์รักที่สุดคือลูก ลูกเป็นความสุขและความทุกข์ของพ่อแม่ ถ้าทำอะไรให้ลูกของทุกคนเติบโตขึ้นด้วยความดีความงาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 116 ธันวาคม 2531
  หมอชาวบ้านเล่มนี้ออกในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2531 คณะหมอชาวบ้านขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญและมีพระชนมายุยืนนาน ขอให้ความรักที่คนทั้งหลายมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงเป็นเครื่องปลุกจิตสำนึกของตนเองให้ทำดีต่อกัน งดเว้นจาดมโนทุจริต วจีทุจริต และกายทุจริต มีการขวนขวายในกุศลมูล ลดละอหังการ ตั้งใจศึกษาให้เกิดปัญญาทั้งเรื่องภายในตนและเรื่องนอนนอกตน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  การที่จะทำอะไรได้ถูกต้อง ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าเรื่องนี้คืออะไร ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้เรียกชื่อกันต่าง ๆ มรรค 8 ท่านเรียกว่า สัมมาทิฐิ ถ้าเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปอาจเรียกว่าสัมมาทรรศนะ ที่ใกล้เคียงกันเรียกว่ามโนทัศน์บ้าง กรอบความคิดบ้าง อันแปลมาจากภาษาฝรั่งว่า concept สัมมาทิฐิ หรือสัมมาทรรศนะมีความสำคัญที่สุด จึงมาเป็นอันดับต้น เพราะเป็นตัวปัญญาที่เข้าใจว่าเรื่องนี้คืออะไร ...