นวดไทย

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 186 ตุลาคม 2527
    ดัดตนแก้ไหล่และสะโพกขัดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา มีคนไข้ชายรายหนึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุ ได้มาให้หมอนวดตาบอดที่ร้านของผมนวด เขาบอกว่าเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วเขาได้ล้มลงในท่าคุกเข่า แขนทั้งสองข้างกระแทกไปที่พื้นอย่างแรง ทำให้ยกแขนไม่ขึ้นถึงสามเดือนและปวดไหล่และโคนแขนมาก พร้อมทั้งเข่าบวมด้วยเขาให้ผมดูกล้ามเนื้อที่โคนแขนซ้ายและโคนขาข้างสะโพกขวาซึ่งลีบเล็กลงไปกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด ...