มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 116 ธันวาคม 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นอาการ “หายใจไม่สะดวก” มีความหมายกว้างมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น“หมอชาวบ้าน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 114 ตุลาคม 2531
  ประชาชนส่วนใหญ่สามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นฉบับก่อน ๆ ได้กล่าวถึงการตรวจรักษาอาการ “หน้ามืดเป็นลม” ซึ่งอาการหน้ามืดเป็นลมก็คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 113 กันยายน 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นในฉบับก่อน ๆ ได้กล่าวถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่พบบ่อยของอาการเป็นลมหน้ามืด เช่น เป็นลมเพราะจิตใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 112 สิงหาคม 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงสาเหตุที่พบบ่อยของอาการเป็นลมหน้ามืด บางสาเหตุ เช่น เป็นลมธรรมดา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 111 กรกฎาคม 2531
  ประชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นสาเหตุที่พบบ่อยของอาการหน้ามืดเป็นลม1. เป็นลมธรรมดาเป็นลมธรรมดา (vasodepressor หรือ vasovagal syncope) : ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 110 มิถุนายน 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถอะ” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นอาการหน้ามืดเป็นลม เป็นอาการที่พบบ่อยมากอีกอาการหนึ่ง คนไข้ที่มาบอกว่า เป็นลมหน้ามืดหรือหน้ามืดเป็นลม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 109 พฤษภาคม 2531
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น คนทุกคนหรือเกือบทุกคนคงเคยสะอึกมาแล้วอย่างน้อย 1-2 ครั้ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 108 เมษายน 2531
  สำหรับคนไข้คลื่นไส้อาเจียนที่ไม่มีอาการเจ็บหนักหรือฉุกเฉินอาจตรวจรักษาเป็นขั้นตอนตามแผนภูมิที่ 2 (สำหรับคนไข้คลื่นไส้อาเจียนที่เจ็บหนักหรือฉุกเฉินให้ตรวจรักษาตามที่กล่าวไว้ในมาเป็นหมอกันเถิด ในหมอชาวบ้านฉบับที่ 107)คนไข้ที่อาเจียนมักจะเริ่มด้วยอาการคลื่นไส้ ตามมาด้วยอาการขย้อน แล้วจึงเกิดอาการอาเจียนคนไข้ที่คลื่นไส้อาเจียน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 107 มีนาคม 2531
  อาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นอาการที่พบบ่อย คนที่คลื่นไส้ไม่จำเป็นจะต้องอาเจียน และคนที่อาเจียนอาจจะอาเจียนโดยไม่คลื่นไส้ก็ได้ แต่อาการทั้งสองนี้มักเกิดขึ้นร่วมกัน จึงควรจะเข้าใจความหมายของอาการเหล่านี้ และอาการอื่นๆที่คล้ายกัน และอาจเกิดขึ้นร่วมกันได้ความหมายคลื่นไส้ (nausea) หมายถึง อาการผะอืดผะอม อยากจะอาเจียนแต่ยังไม่อาเจียน มักจะทำให้รู้สึกไม่สบายได้อย่างมาก ...