มาเป็นหมอกันเถิด

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
  ตอน 4 : การซักประวัติ (ต่อ)“ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การรักษาตนเอง และญาติมิตร โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีเรียนรู้ด้วยตนจนเป็นหมอเพราะเสนอเป็นประจำ”ตัวอย่างการซักประวัติคนไข้ หรือการถามเรื่องราวของการเจ็บไข้ที่ได้กล่าวไว้ในฉบับก่อน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 4 สิงหาคม 2522
  ตอน4 : การซักประวัติ (ต่อ) ประวัติการเจ็บป่วย หรือ เรื่องราวการเจ็บป่วย เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้รู้ว่า การเจ็บป่วยนั้นเป็นโรคอะไร เกิดจากสาเหตุอะไร ควรจะแก้ไขอย่างไร และอื่นๆประวัติการเจ็บป่วยที่สำคัญ คือ ประวัติปัจจุบัน ซึ่งหมายถึง เรื่องราวการเจ็บป่วยในครั้งนี้ ไม่ได้รวมถึงเรื่องราวของการเจ็บป่วยครั้งก่อนๆ หรือที่เรียกว่า ประวัติอดีต ยกเว้นแต่ในกรณี ที่การเจ็บป่วยครั้งก่อนๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  ตอน 3: การซักประวัติการฝึกฝนตนเองให้เป็นหมอรักษาคนไข้นั้น จำเป็นต้องฝึกฝนทั้งทางใจ และกาย ทางใจเป็นสำคัญที่สุด เพื่อให้มีความรักเมตตาในเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บไข้ และความปรารถนาที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์เหล่านั้นให้พ้นทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ ทางกายมีความสำคัญรองลงมา แต่ก็จำเป็นที่จะต้องมานะบากบั่น พยายามฝึกฝน ปาก หู ตา จมูก และมือ ให้ชำนิชำนาญ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 2 มิถุนายน 2522
  จะเป็นหมอได้อย่างไรความรักใคร่ ความสงสาร และความปรารถนาที่จะให้คนเจ็บไข้ได้ป่วย รอดพ้นจากความทุกข์ความทรมานและทำให้เราเป็นหมอได้ การเป็นหมอก็ไม่ใช่ว่าจะลำบากยากเย็นเข็ญใจแต่อย่างไร ขอแต่ให้มีความตั้งใจจริงและมีความพยายามเท่านั้น ก็อาจจะฝึกฝนตนเองให้เป็นหมอได้เมื่อมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยความเมตตาและความสงสารแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 1 พฤษภาคม 2522
  เห็นชื่อเรื่องเข้าแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกตกไจ คิดว่าตนเองนั้นจบแค่ ป.4 จะเป็นหมอได้อย่างไร โดยเฉพาะถ้าจะเป็น หมอรักษาคน เสียด้วย ถ้าจะเป็นหมอรักษาต้นไม้ รักษาควาย รักษาหมู หรือเป็นหมอดู หมอนวด หมอลำ หรือหมออื่นๆ ละก็เห็นจะง่ายกว่าอย่าไปดูถูกตัวเองอย่างนั้น เพราะเขาพิสูจน์มาแล้ว ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอก ในบ้านเมืองของเราเอง ที่ภาคอีสานอย่างไรล่ะ เขานำเอาชาวบ้านจากถิ่นกันดาร ซึ่งเป็นสาวรุ่นๆ ...