ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 15 ธันวาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง  "สมาธิบำบัด SKT ช่วยป้องกัน ตัน ตีบ แตก ของเส้นเลือดได้อย่างไร" โดย รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญสมาธิบำบัด วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – ...
 • 10 พฤศจิกายน 2561
  CPR/AED วิธีการปั้มหัวใจที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตช่วงฉุกเฉินอย่างไรมูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “CPR/AED วิธีการปั้มหัวใจที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตช่วงฉุกเฉินอย่างไร” โดย พญ.พรรณอร เฉลิมดำริชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ...
 • 20 ตุลาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สมาธิลมปราณชี่กง บำบัดโรค สร้างเสริมสุขภาวะ อายุยืนยาว ได้อย่างไร" โดย อ.สุรศักดิ์ องอาจถาวร ผู้บำเพ็ญเพียรวิชาลมปราณชี่กง วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 15 กันยายน 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “ดำเนินชีวิตด้วยสติ ชีวิตมีความสุข” โดยโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  จิตแพทย์ผู้เขี่ยวชาญจิตตปัญญาศึกษา วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 18 สิงหาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สมาธิลมปราณชี่กง บำบัดโรคต่างๆ และสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว ได้อย่างไร" โดย อ.สุรศักดิ์ องอาจถาวร ผู้บำเพ็ญเพียรวิชาลมปราณชี่กง วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 14 กรกฎาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารสมองเป็น 2 เท่า ในทุกวัยอายุ” โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารสมอง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ...
 • 7 กรกฎาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมสุดพิเศษ  Sook Festival เทศกาลความสุขครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถึง 3 ท่าน มาพูดคุยพร้อมกัน และตอบทุกคำถามที่สงสัยหรือค้างคาใจ เกี่ยวกับ “เคล็ดไม่ (ลับ) สู่สูงวัย ...
 • 23 มิถุนายน 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2561
  !!! “ประกาศ” !!! มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม “Health Promoter Camp” (ค่ายนักสร้างเสริมสุขภาวะ)ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (Mandarin Hotel Managed by Centre ...
 • 21 มิถุนายน 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561
  รายการ The Dr.Oz Siriraj ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. ทางช่อง 340 หรือติดตามได้จากแฟนเพจ The Dr.Oz Siriraj https://www.facebook.com/TheDr.OzThailandBySiriraj
 • 9 มิถุนายน 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “อันตราย ไขมันทรานส์ และน้ำดื่ม จะรู้ได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านไขมันและเครื่องดื่ม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ...