ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 11 พฤษภาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับทำอย่างไรให้อารมณ์ดี นอนหลับดี" โดยวิทยากร ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง ผู้เชียวชาญกิจกรรมบำบัด วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ...
 • 20 เมษายน 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "บริหารร่างกาย คลายปวด สมองดี ป้องกันล้ม"  โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬา วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ...
 • 9 มีนาคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “ดูแลสุขภาพตา ด้วยวิธีธรรมชาติ” รู้จัก เข้าใจสาเหตุ และอาการทางสายตาที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ  เพื่อเรียนรู้แนวทางในการป้องกัน ดูแล ...
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “"Bipolar : ภาวะอารมณ์สองขั้ว" โรคนี้ป้องกันได้หรือไม่ อย่างไร? โดย รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ...
 • 5 มกราคม 2562
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมต้อนรับปีใหม่ 2562/2019 ด้วยความสุข ในหัวข้อเรื่อง  "วิถีจิตใส ใจเบิกบาน" โดย วิทยากร อ.สุรศักดิ์ องอาจถาวร  วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ...
 • 15 ธันวาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง  "สมาธิบำบัด SKT ช่วยป้องกัน ตัน ตีบ แตก ของเส้นเลือดได้อย่างไร" โดย รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญสมาธิบำบัด วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – ...
 • 10 พฤศจิกายน 2561
  CPR/AED วิธีการปั้มหัวใจที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตช่วงฉุกเฉินอย่างไรมูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “CPR/AED วิธีการปั้มหัวใจที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตช่วงฉุกเฉินอย่างไร” โดย พญ.พรรณอร เฉลิมดำริชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ...
 • 20 ตุลาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สมาธิลมปราณชี่กง บำบัดโรค สร้างเสริมสุขภาวะ อายุยืนยาว ได้อย่างไร" โดย อ.สุรศักดิ์ องอาจถาวร ผู้บำเพ็ญเพียรวิชาลมปราณชี่กง วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 15 กันยายน 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “ดำเนินชีวิตด้วยสติ ชีวิตมีความสุข” โดยโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  จิตแพทย์ผู้เขี่ยวชาญจิตตปัญญาศึกษา วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...
 • 18 สิงหาคม 2561
  มูลนิธิหมอชาวบ้าน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง "สมาธิลมปราณชี่กง บำบัดโรคต่างๆ และสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว ได้อย่างไร" โดย อ.สุรศักดิ์ องอาจถาวร ผู้บำเพ็ญเพียรวิชาลมปราณชี่กง วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ...