ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 25 กรกฎาคม 2555
  กรดไหลย้อนหน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง กรดไหลย้อน โดย นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ...
 • 20 กรกฎาคม 2555
  ปวดศีรษะฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง ปวดศีรษะ โดย นพ.วัฒนชัย โชตนัยวัตรกุล สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ...
 • 18 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2555
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว  5 นาที  หัวข้อเรื่อง “คนรุ่นใหม่...ใส่ใจผู้สูงวัย” ชิงทุนการศึกษามากกว่า 60,000 บาทโครงการรณรงค์การประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อเรื่อง ...
 • 11 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 กรกฎาคม 2555
  วิถี R2R ครั้งที่ ๕สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย R2R กำหนดจัดงาน “จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ ๕ “วิถี R2R : เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม ...
 • 10 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 กรกฎาคม 2555
  เนื่องจากวันที่ ๑๐- ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ทางคณะแพทยศาสตร์  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งสำหรับปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ...
 • 12 ตุลาคม 2554 ถึง 14 ตุลาคม 2554
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน (Community Health & Primary Care Expo) ครั้งที่ 2 วันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี   ...
 • 12 ตุลาคม 2554 ถึง 14 ตุลาคม 2554
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน (Community Health & Primary Care Expo) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ อิมแพ็ค ...
 • 14 กันยายน 2554
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกฯ เตรียมจัดงาน "วันมหิดล" เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาศครบ 120 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ...
 • 13 กันยายน 2554
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกฯ เตรียมจัดงาน "วันมหิดล" เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ...
 • 10 กันยายน 2554
  หน่วยวิจัยอนามัยการเจริญพันธุ์และงานวางแผนครอบครัว ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญคู่สมรสและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ก่อนสมรส เรื่อง "ชีวิตคู่...น่ารู้ น่าเรียน" ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ...