ข่าวสาร/กิจกรรม

 • 5 กันยายน 2554
  ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก รุ่นที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๗ สัปดาห์) ให้การอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก (ทฤษฎี ๒ ...
 • 5 กันยายน 2554 ถึง 7 กันยายน 2554
  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง "ความมั่นคงด้านอาหาร รากฐานโภชนาการและสุขภาพ"  ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ...
 • 30 สิงหาคม 2554
      สสส. ผนึก, หมอชาวบ้าน, ChangeFusion,โอเพ่นดรีม สุดทันสมัย เปิดตัว "DoctorMe" โมบาย แอปพลิเคชั่นสุขภาพตัวแรกของไทย อินเทรนด์ยุค 3 จี หวังคนไทย สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยคู่มือสำรวจสุขภาพด้วยตัวเองเผยยอดดาวน์โหลดถล่มทลาย ...
 • 27 สิงหาคม 2554
  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง มารู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเถอะ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.  2554 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องตรีเพ็ชร์ ...
 • 24 สิงหาคม 2554
  หน่วยพัฒนาสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดบรรยายเรื่อง นวด...เพื่อความสุข โดย อาจารย์กัลยกร ฉัตรแก้ว วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ภปร. ชั้น ๑๘ ...
 • 21 สิงหาคม 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดกิจกรรมโยคะนอกสถานที่ (สำหรับพนักงาน องค์กร เด็ก ผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่สนใจการฝึกโยคะติดต่อได้ที่ครูปุ๋ม โทร.๐๘ ๑๔๙๕ ๑๗๓๐
 • 21 สิงหาคม 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้านจัดอบรมโยคะเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน (ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ๑ วัน) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ...
 • 21 สิงหาคม 2554
  สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรมโยคะเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน (ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ๑ วัน) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ ...
 • 10 สิงหาคม 2554
  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ...
 • 5 สิงหาคม 2554
  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดบรรยายให้ความรู้ (ฟรี) แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อง สมาธิสั้น...รักษาหายได้อย่างไร วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ...