เตือน 6 โรคหน้าร้อนอันตราย! 2 เดือนแรกป่วยแล้ว 2 แสน