การปรับสภาพกลไกกาย-จิตสัมพันธ์ความสำคัญของปราณายามะ