สมาธิลมปราณชี่กง บำบัดโรค สร้างเสริมสุขภาวะ อายุยืนยาว ได้อย่างไร