ชุดตรวจ ATK ในปัจจุบัน ตรวจหาเชื้อ โอมิครอนได้หรือไม่?