หน้าที่ของแพทย์เป็นหน้าที่ที่จะได้รับความยากลำบากมาก