• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุณทำได้... ฟื้นฟูสมรรถภาพมือและแขน

คุณทำได้... ฟื้นฟูสมรรถภาพมือและแขน
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่มือและแขน เช่น กระดูกหัก เส้นเอ็นขาด หรือคนที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้มือและแขนอ่อนแรง การฟื้นฟูเพื่อให้สามารถใช้มือและแขนในชีวิตประจำวันได้ มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้
http://bit.ly/1qwyUgP