คลิปสุขภาพ

 • 18 กุมภาพันธ์ 2561
   โดย วิทยากร ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ผู้เชี่ยวชาญฝึกพลังลมปราณเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
 • 25 ธันวาคม 2560
  โดย อาจารย์วินเนอร์ อรุต ธนาสุวรรณดิถี ผู้เชี่ยวชาญโยคะหัวเราะจากอินเดีย วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส...
 • 19 พฤศจิกายน 2560
  โดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในอาหารและโภชนาการ ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 28 ตุลาคม 2560
  โดย รศ. ดร สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบำบัด และการฟื้นฟูร่างกาย วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 19 กันยายน 2560
  สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ลืมแว่นตาไปได้เลย รวมทั้วฟี้นฟู ต้อกระจก ต้อหิน โดย อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูสายตาด้วยวิถีธรรมชาติ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ...
 • 5 กันยายน 2560
  โดย รศ. ดร สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบำบัด และการฟื้นฟูร่างกาย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 17 กรกฎาคม 2560
  สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ลืมแว่นตาไปได้เลย รวมทั้วฟี้นฟู ต้อกระจก ต้อหิน โดย อาจารย์อุราภา วัฒนะโชติ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูสายตาด้วยวิถีธรรมชาติ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 จัดโดย...
 • 15 มิถุนายน 2560
  โดย อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (โค้ชซันนี่) ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 24 พฤษภาคม 2560
 • 24 พฤษภาคม 2560
  คนโบราณกล่าวไว้ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา เช่นเดียวกับมะระขี้นก ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาค มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรมากมาย อาทิเช่น เป็นยาระบายอ่อนๆ กระตุ้นความอยากอาหาร ช่วยสร้างภูมิคั้มกัน...